Poland

Puchar Świata w biatlonie. Gitarzysta pogodził faworytów

23-letni Sturla Holm Laegreid wygra³ bieg indywidualny w Kontiolahti i zosta³ pierwszym liderem biatlonowego Pucharu Œwiata. To sensacja. Norweg wyprzedzi³ rodaka Johannesa Boe.

M³ody zawodnik z Geilo jest studentem oraz uwielbia graæ na gitarze. Ca³kiem nieŸle wychodzi mu te¿ bieganie na nartach z karabinem. Laegreid w poprzednim sezonie czterokrotnie startowa³ w zawodach Pucharu Œwiata, za ka¿dym razem zajmuj¹c miejsca w drugiej „dziesi¹tce”. Szansê dosta³ dopiero póŸn¹ wiosn¹, wczeœniej startowa³ w drugoligowym Pucharze IBU.

Na trasie w Kontiolahti strzela³ bezb³êdnie i mia³ siódmy czas biegu. To by³ jego pi¹ty pucharowy start w karierze. Wyprzedzi³ na mecie Boe oraz Niemca Erica Lessera. Dwie sekundy do podium straci³ Quentin Fillon Maillet, który zapowiada³ przed sezonem walkê o Puchar Œwiata.

Biatloniœci rywalizowali w Kontiolahti bez kibiców, a rywalizacjê w domu obejrza³ W³och Dominik Windisch, który mia³ niejednoznaczny wynik testu na koronawirusa. Przypadki zachorowañ wykryto w kilku innych ekipach, ale fiñskie w³adze pe³n¹ kwarantannê narzucili tylko Rumunom i Mo³dawianom.

Polacy rozczarowali, przyjêli role obserwatorów. Nasi zawodnicy s³abo biegali i mieli zwichrowane celowniki, co w biegu indywidualnym boli szczególnie, bo ka¿de pud³o oznacza minutê kary. Grzegorz Guzik, który pomyli³ siê na strzelnicy a¿ osiem razy, by³ w 101-osobowej stawce przedostatni.

Wyniki: 1. S. H. Laegreid (Norwegia) 48:57.0 (0+0+0+0), 2. J. Boe (Norwegia) +19.6 (1+0+0+0), 3. E. Lesser (Niemcy) +1:03.6 (0+1+0+0)… 84. £. Szczurek 8:43.6 (0+1+0+2), 89. A. Nêdza-Kubiniec 9:44.4 (1+2+2+1), 94. W. Skorusa 11:15.7 (1+3+0+1), 100. G. Guzik 12:33.7 (2+2+2+2)

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league