Poland

PŚ w biatlonie. Wszystko zostało w rodzinie

Tarjei Boe wygra³ sprint w Kontiolahti, ale liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Œwiata jest jego m³odszy brat Johannes. Norwegów na podium rozdzieli³ Arnd Peiffer.

Starszy z braci Boe wygra³ PŒ dziewiêæ lat temu. PóŸniej nadesz³a era Francuza Martina Fourcade’a, któr¹ zakoñczy³ dopiero Johannes. Tarjei w czterech ostatnich sezonach sta³ na podium jedenaœcie razy, zwyciêstwa wypatrywa³ od 36 miesiêcy. Latem by³ w znakomitej formie, ale tydzieñ temu pud³owa³. Teraz wszystko zagra³o: zarówno w biegu, jak i na strzelnicy.

Boe by³ bezb³êdny, szybciej od niego trasê pokona³ tylko Szwed Martin Ponsilouma. Podium wci¹¿ wypatruj¹ Francuzi, tym razem ¿aden z nich nie dobi³ do czo³owej „dziesi¹tki”. Pi¹ty by³ S³oweniec Jakov Fak,  który tej zimy trafi³ 39 z 40 strza³ów. T³em dla œwiatowej czo³ówki pozostaj¹ Polacy, tylko Grzegorz Guzik wyst¹pi w sobotnim biegu poœcigowym.

Wyniki: 1. T. Boe (Norwegia) 24:03.7 (0+0), 2. A. Peiffer (Niemcy) +13.9 (0+0), 3. J. Boe (Norwegia) +29.4 (1+0)… 50. G. Guzik +2:08.6 (1+1), 74. A. Nêdza-Kubiniec +2:57.2 (1+1), 88. W Skorusa +3:41.6 (0+2), 94. M. Szwajnos +4:00.9 (2+1)

Football news:

Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head