Poland

Przejdźmy od słów do czynów

Patriotyzm gospodarczy to haso pojawiajce si ostatnimi czasy na ustach wielu politykw i ekspertw. Czym jest patriotyzm gospodarczy w XXI wieku? Jak powinien si przejawia? Analizuje prezes Apatora.

Artyku przygotowany przez firm Apator

Patriotyzm gospodarczy to wspodpowiedzialno za polsk gospodark, ktra przekada si na konkretne decyzje zakupowe ibiznesowe. Na poziomie biznesowym oznacza solidarno przedsibiorcw poprzez nabywanie produktw czy usug oferowanych przez lokalne podmioty, atake rozwj lokalnej sieci kooperacji.

To wybr dostawcw zuwzgldnieniem uwarunkowa gospodarczych takich jak podatki odprowadzane wPolsce, inwestycje wkrajow infrastruktur, tworzenie miejsc pracy, wspieranie polskiej myli technicznej oraz lokalnego otoczenia spoecznego.

przede wszystkim cena

Apator dziaa wbrany elektroenergetycznej, na rynku regulowanym prawem zamwie publicznych (Pzp), oferujc liczniki isystemy pomiarowe spkom energetycznym nalecym wzdecydowanej wikszoci do Skarbu Pastwa. Najwaniejszym kryterium wyboru dostawcw na rynku zamwie publicznych pozostaje cena.

Kryteria funkcjonalne maj zdecydowanie mniejsz wag, ate zwizane zuwarunkowaniami gospodarczymi nie s wogle brane pod uwag.

Wczasie kryzysu spowodowanego pandemi spki Skarbu Pastwa mogyby realnie wpyn na kondycj przedsibiorcw, poniewa s partnerem biznesowym dla szerokiej rzeszy podwykonawcw oraz dostawcw usug irozwiza. Przekierowanie zamwie na rzecz polskich dostawcw mogoby by wtym trudnym okresie elementem kluczowym dla utrzymania funkcjonowania krajowych przedsibiorstw, ktre zkolei nie musiayby siga po pomoc publiczn.

Zweryfikowani dostawcy

Naley tu podkreli, e wybr sprawdzonego, zweryfikowanego dostawcy krajowego niesie wiele korzyci dla zamawiajcego. Atutem takiej wsppracy jest zapewnienie doradztwa technicznego dziki zespoom R&D iserwisu dostpnym na miejscu, atake weryfikowalno takich aspektw jak respektowanie praw pracowniczych czy wymogw rodowiskowych (zdajemy sobie spraw, jak trudno zweryfikowa pod tym ktem producentw azjatyckich).

Co bardzo istotne, sektor energetyczny jest kluczowy dla bezpieczestwa pastwa staranny dobr dostawcw jest konieczny ze wzgldu na kwestie bezpieczestwa zasilania krytycznych obiektw izapewnienie cigoci dostaw energii.

Bezpieczestwo cyfrowe powinno by traktowane priorytetowo. Liczniki smart ze zdaln komunikacj powinny by dostarczane przez sprawdzonych europejskich producentw.

Nie oczekujemy zamknicia si tylko na spki krajowe, lecz proponujemy rwny dostp do naszego rynku dla podmiotw zagranicznych, ktre zdecyduj si zlokalizowa produkcj wPolsce oraz rozwija zespoy projektowe iR&D rwnie na terenie Polski (ewentualnie outsourcowa produkcj lub projektowanie do polskich firm).

Przykad zzagranicy

Bierzmy przykad zkrajw Europy Zachodniej, ktre zadbay oswoich lokalnych producentw. Obserwujemy cis wspprac koncernw energetycznych zlokalnymi dostawcami (dotyczy to chociaby Francji, Hiszpanii, Niemiec) poprzez zapewnienie zamwie na macierzystym rynku zpen wiadomoci, e przynosi to obopln korzy: utrzymanie, obsuga posprzedana, kontrola produkcji urzdze pozostaj na miejscu, co wpywa korzystnie na kondycj lokalnych przedsibiorstw irozwj gospodarczy danego kraju.

Powinnimy dobrze way kwestie wolnoci konkurencji ijednoczenie ochrony interesw polskich producentw skorzystajmy zmechanizmw wypracowanych przez naszych zachodnich ssiadw, twrzmy specyficzne wymogi techniczne, negocjujmy umowy offsetowe", certyfikujmy produkty wkrajowych laboratoriach, rozwamy te dzielenie duych przetargw midzy dwch, trzech dostawcw. Moliwych drg jest wiele iwarto rozpocz konstruktywne rozmowy zprzedstawicielami polskich przedsibiorstw.

Nowe regulacje

Konieczne s nowe regulacje, ale take egzekwowanie tych, ktre ju istniej. Jeden zzapisw Pzp wskazuje, e zamawiajcy moe zawzi wymogi przetargu do produktw wytwarzanych wUnii Europejskiej, ale wpraktyce nawet spki Skarbu Pastwa rzadko to robi.

Potrzebujemy patriotyzmu nie tylko na gruncie polskim, ale ieuropejskim stworzenia bazy dla uczciwej konkurencji jako przeciwwagi dla azjatyckich dostawcw realizujcych rzdowy plan ekspansji bez wkadu gospodarczego oraz kapitau inwestowanego wPolsce iEuropie. Ich narzdziem jest czsto dumpingowa cena, wobec ktrej produkcja przemysowa wEuropie staje si nieopacalna.

Widzimy powane ryzyko, e polskie (ale ieuropejskie) firmy strac swoj pozycj konkurencyjn wzgldem konkurentw azjatyckich, co moe przynie negatywne skutki dla gospodarki caego regionu. Ryzyko zdaje si tym bardziej realne, e polskie przedsibiorstwa s obecnie powanie osabione pandemi.

Stoimy dzi przed konieczn odpowiedzi na trudne pytanie: czy chcemy, aby Polska (iEuropa) staa si tylko rynkiem zbytu produktw sprowadzanych zAzji? To ostatni moment na wypracowanie strategii dziaania wgronie przedstawicieli rzdu, spek Skarbu Pastwa, instytutw badawczych ipolskiego przemysu.

Artyku przygotowany przez firm Apator

Football news:

🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot