Poland

Prokurator odwołany, sędzia ma zarzuty dyscyplinarne

rp.pl

Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu straci stanowisko, bo nie wykona polecenia, by wnosi o wyczenie sdziw, ktrzy podwaaj status sdziw powoanych na wniosek nowej Krajowej Rady Sdownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosi prokuratora krajowego Bogdana wiczkowskiego o wyjanienia.

Chodzi o prokuratora Artura Barcella, ktryod 2014 r. by szefem Prokuratory Rejonowej w Zgorzelcu.

Jak informowa pod koniec stycznia portal OKO.press, w poowie grudnia do Barcella i innych prokuratorw zostao wysane polecenie Prokuratora Krajowego Bogdana wiczkowskiego, by reagowa na przypadki kwestionowania przez skady orzekajce w sdach statusu Izby Dyscyplinarnej przy SN i statusu sdziw powoanych przez now KRS. Jak podkrela w rozesanym faksem pimie, prokuratura musi reagowa na prby dezorganizacji polskiego, demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwoci". Poleci, by prokuratorzy skadali wnioski o wyczenia sdziw, ktrzy bd podwaa status sdziw awansowanych przez now KRS. Prokuratorzy Regionalni maj za informowa o takich sytuacjach sdziowskich rzecznikw dyscyplinarnych. Polecenie miao dotrze do wiadomoci i stosowania" do kadego prokuratora.

Czytaj te:

Prokurator zdegradowany za pytanie...