Poland

Prof. Adam Strzembosz: Patrzę na to z zawstydzeniem

prof. Adam Strzembosz

rp.pl

Patrz na to z zawstydzeniem, e mona takie rzeczy wypowiada w kraju, ktry ma jednak bardzo wysoki procent ludzi z wysokim wyksztaceniem - mwi w TVN24 byy pierwszy prezes SN prof. Adam Strzembosz o owiadczeniu ministra sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobry wydanym po czwartkowej uchwale SN.

- Sd Najwyszy procedowa z racym naruszeniem prawa i jego tak zwana "uchwaa" nie powoduje adnych skutkw prawnych - mwi w czwartek Zbigniew Ziobro.

- Byy takie lata, kiedy pan minister sam ju wydawa orzeczenia. Teraz przeszlimy do wyszego etapu: teraz pan minister mwi, co Sdowi Najwyszemu wolno albo nie wolno - zauway prof. Strzembosz nawizujc do synnej sprawy kardiochirurga Mirosawa Garlickiego, oskaronego o zabjstwo pacjenta. Ziobro na konferencji specjalnie zwoanej po zatrzymaniu lekarza mwi: "Ju nikt nigdy przez tego pana ycia pozbawiony nie bdzie". Wypowied staa si przyczyn wytoczenia mu przez zatrzymanego procesu cywilnego, ktry lekarz wygra.

Prof. Adam Strzembosz skomentowa te decyzj premiera Mateusza Morawieckiego o zwrceniu si do Trybunau Konstytucyjnego o zbadanie przepisw, na mocy ktrych trzy izby Sdu Najwyszego podjy czwartkow uchwa.

- Pan premier powinien posugiwa si takimi pomocnikami, ktrzy czytaj cae orzeczenia trybunau w Luksemburgu. W tym orzeczeniu wyranie si mwi, e do oceny zasadnoci orzecze z Luksemburga nie su trybunay poszczeglnych krajw. Tam si wyranie mwi, e o zgodnoci ustawodawstwa polskiego z europejskim decyduje trybuna w Luksemburgu, albo na podstawie jego dyspozycji (...) sdy polskie, najpierw Sd Najwyszy - tumaczy.

O dziaaniu premiera powiedzia, e "nikt powanie tego nie moe potraktowa".

Zdaniem prof. Strzembosza uchwaa SN jest historyczna, bo tylko w wyjtkowych sytuacjach podejmuje si tak reprezentacyjne i wane decyzje.

- W cigu omiu lat mojego kierowania Sdem Najwyszym bya tylko jedna taka uchwaa. Sd Najwyszy wykaza si olbrzymi dojrzaoci i odpowiedzialnoci - zauway.

- Ta uchwaa w sposb zdecydowany odpowiedziaa na pytanie, ktre zada jej trybuna w Luksemburgu. Przekazujc odpowiedzi na wczeniejsze pytania, pozostawi obowizek rozstrzygnicia, czy Izba Dyscyplinarna jest sdem, czy sdziowie powoani w taki sposb na urzd maj kwalifikacje, ktre powoduj, e opinia publiczna, e strony procesu mog mie do niej zaufanie - wskazywa, nawizujc do wyroku TSUE z 19 listopada, ktry orzek, e to Sd Najwyszy ma oceni o tym, czy Izba Dyscyplinarna spenia wymogi niezalenoci.

- Czy moe by sdem taki organ, ktry nie podlega pierwszemu prezesowi SN? Ktry ma wasny budet, administracj, sprawy gospodarcze? - mwi go TVN24.

Prof. Strzembosz pozytywnie oceni postaw sdziw SN, ktrzy zostali wskazani przez now KRS i po uchwale trzech izb odroczyli rozpoznanie lub w ogle wyczyli si ze spraw, ktre mieli wyznaczone.

- To budzi respekt, to jest waciwa postawa. Wbrew wasnemu samopoczuciu, interesowi, oni bd - jak dotd - podporzdkowywa si orzeczeniu Sdu Najwyszemu - mwi.

- Naley na nowo powoa t cz KRS, ktra jest obsadzona przez sdziw. Oczywicie mog tu zaj pewne zmiany, ale to sdziowie musz wybra tych sdziw do Krajowej Rady - podkreli.

Jak wskaza, "mona opracowa metod weryfikacji, kwalifikacji moralnych i zawodowych tych sdziw, ktrych dotychczas powoaa neo-KRS".

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally