Poland

Prezydent Syrii Baszar al-Asad zakażony koronawirusem

Prezydent Syrii Baszar al-Asad oraz jego ma³¿onka Asma s¹ zaka¿eni koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformowa³a kancelaria syryjskiego przywódcy.

W komunikacie opublikowanym przez kancelariê Baszara al-Asada przekazano, ¿e para prezydencka przesz³a badanie pod k¹tem koronawirusa po tym, jak u prezydenta i pierwszej damy Syrii zaobserwowano ³agodne objawy podobne do tych, które wystêpuj¹ przy chorobie COVID-19.

Testy PCR próbek pobranych od Baszara i Asmy al-Asad wykaza³y zaka¿enie koronawirusem.

Czytaj tak¿e:
Ministerstwo Zdrowia: WskaŸnik transmisji koronawirusa przesta³ rosn¹æ

Syryjska para prezydencka ma poddaæ siê izolacji domowej trwaj¹cej 2-3 tygodnie.

W oficjalnym komunikacie Baszar al-Asad oraz jego ¿ona wezwali Syryjczyków do przestrzegania œrodków ostro¿noœci i zapobieganiu transmisji wirusa.

Syryjska para prezydencka wyrazi³a te¿ wyrazy uznania dla personelu medycznego pracuj¹cego "na pierwszej linii frontu" walki z epidemi¹.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR