Poland

Prezydent jedzie na narty? Górale zablokują zakopiankę

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Podhalañscy przedsiêbiorcy, którzy protestuj¹ przeciwko zamkniêciu hoteli i pensjonatów i feriom w jednym terminie dla wszystkich dzieci w Polsce, zapowiadaj¹, ¿e uniemo¿liwi¹ Andrzejowi Dudzie uprawianie ulubionego sportu. Zamierzaj¹ zablokowaæ zakopiankê.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem rz¹du w zwi¹zku z epidemia koronawirusa co najmniej do 28 grudnia ma obowi¹zywaæ zakaz wynajmu pokojów i kwater dla turystów, przy jednoczesnej zgodzie na otwarcie stoków narciarskich. .

Podhalañscy przedsiêbiorcy protestuj¹ przeciwko temu zarz¹dzeniu, podobnie jak przeciwko ujednoliconemu terminowi ferii dla dzieci, które w ca³ej Polsce maj¹ trwaæ od 4 do 18 stycznia.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho