Poland

Prezydent chce specjalnego posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa

W czasie posiedzenie rzd miaby udzieli informacji caemu spoeczestwu, nie tylko Sejmowi, na normalnym, otwartym posiedzeniu (...) na temat tego, jaka jest sytuacja dzisiaj w zwizku z szerzc si w Europie, nie w Polsce, ju epidemi zachorowa na koronawirusa.

- Take eby poinformowa, jakie dziaania zostay podjte i w jaki sposb zabezpieczamy Polakw przed tym, aby w jak najmniejszym stopniu, gdyby taka sytuacja si zdarzya, ten wirus dotkn nasz kraj, a przede wszystkim nas - powiedzia prezydent.

- Chciabym take, aby zostay podjte odpowiednie, dodatkowe dziaania legislacyjne poniewa jest konieczno dokonania zmian w przepisach, ktre uatwi i przygotowanie i ewentualn walk z koronawirusem, choby wprowadzenie braku limitowania jakiegokolwiek wiadcze zwizanych z dziaaniami przygotowawczymi do tego, a take oczywicie walk z samym koronawirusem, gdyby takie przypadki wystpiy mwi Andrzej Duda, cytowany przez portal 300polityka.

- Nie ma do tej pory w naszym kraju adnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa, aden taki przypadek w Polsce do tej pory nie zosta stwierdzony - doda Andrzej Duda po spotkaniu m.in. z premierem, ministrem zdrowia i gwnym inspektorem sanitarnym.

Wczeniej o braku infekcji w Polsce informowa minister zdrowia ukasz Szumowski. - Nie ma na razie adnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, natomiast na pewno takie przypadki w cigu najbliszego czasu bd. Przygotowujemy si na to - zapewnia.

Dowiedz si wicej: Koronawirus w Polsce? Minister: Brak potwierdzonych przypadkw

- Mam nadziej, e w szybkim tempie pani marszaek takie posiedzenie zwoa - mwi Duda. - Bdzie tam wtedy moliwo take dla wszystkich posw zadawania pyta, wic bdzie to debata otwarta dla polskiego spoeczestwa, bo uwaam e spoeczestwu naley si rzetelna informacja i bdzie to take debata otwarta oczywicie dla przedstawicieli opozycji, dla parlamentarzystw ugrupowa opozycyjnych, do tego, aby zadawa pytania, wyraa swoje zdanie i sdz, e to bdzie najbardziej odpowiednia forma otwartego udzielenia informacji, bo uwaam e to dzisiaj jest wanie potrzebne po to, aby uspokoi spoeczestwo, te nie byo nadmiernego niepokoju - doda.

Prezydent zapewni, e tu nie ma adnej tajemnicy, tutaj spokojnie mona otwarcie na ten temat dyskutowa i w moim przekonaniu trzeba o tym dyskutowa tak, eby sytuacja bya dla wszystkich jasna. - Mam nadziej e gdyby koronawirus niestety przywdrowa do Polski, to wtedy chciabym, eby kady obywatel i kada rodzina wiedziaa, jakie dziaania ma podj i jakich dziaa moe si w zwizku z tym, jeeli chodzi o dziaania medyczne, spodziewa wobec siebie i swoich najbliszych stwierdzi.

Szef resortu zdrowia poinformowa o uruchomieniu infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia o postpowaniu w sytuacji podejrzenia zakaenia koronawirusem. Infolinia dotyczca koronawirusa ma dziaa ca dob przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.