Poland

Prezes LPP: Kluczem do sukcesu firmy są też wartości

Wywiady

Ronie liczba pracownikw w wolontariacie 320 osb wsplnie przepracowao w 2019 r. na rzecz potrzebujcych ponad 1600 godzin.

materiay prasowe

Ju wiele lat temu zdaem sobie spraw, e kluczem do sukcesu firmy jest nie tylko to, jak dynamicznie si rozwija, ale take jakie wartoci reprezentuje twierdzi Marek Piechocki, wspzaoyciel i prezes grupy LPP.

Rozwijajc LPP, zbudowa pan swj wizerunek jako skutecznego, wizjonerskiego i pragmatycznego przedsibiorcy. W wywiadach podkrela pan pragmatyzm ekonomiczny. Jak ten pragmatyzm czy si z wydatkami spoecznymi firmy, w tym z Fundacj LPP? Czy takie wydatki si firmie opacaj?

Na wydatki spoeczne patrz inaczej to nie jest kwestia opacalnoci. LPP jest firm rodzinn, budowan od niespena trzech dekad dla pokole i na pokolenia. Patrzymy na biznes dugoterminowo, czuj si wic bezporednio odpowiedzialny nie tylko za przyszo mojej rodziny, 25 tys. naszych pracownikw i dugoletnich kontrahentw, ale te najbliszego otoczenia. Dziki temu otoczeniu moemy rozwija LPP, dlatego yj w poczuciu, e jestemy spoeczestwu co winni, i chcemy podzieli si tym dobrem z tymi, ktrzy tego potrzebuj.

Fundacja LPP dziaa od dwch lat, ale zainteresowanie firmy etyczn stron prowadzenia biznesu, CSR, zaczo si kilka lat wczeniej. Eksperci twierdz, e podejcie firmy do odpowiedzialnoci w biznesie zaley od szefa od tego, czy jego uda si przekona do CSR. Co przekonao pana?

Ju wiele lat temu zdaem sobie spraw, e kluczem do sukcesu firmy jest nie tylko to, jak dynamicznie si rozwija, ale te jakie wartoci reprezentuje. Dzi z perspektywy wielu lat wiem, e wzajemne zaufanie i wsparcie, szacunek do drugiego czowieka, uczciwo i rzetelno, ale te nieformalna atmosfera i skromno procentuj. Ludzie pracujcy w takim otoczeniu chtnie realizuj swoje zawodowe i osobiste pasje. W LPP poczucie spoecznej odpowiedzialnoci towarzyszy nam od pocztku. Jak tylko powstaa firma, pomagalimy naszemu najbliszemu otoczeniu. Przykad: w zeszym roku nasze wsparcie otrzymao ponad 140 organizacji. Wiele z nich wsppracuje z nami od przeszo 20 lat, czyli w zasadzie tyle, ile istniejemy jako LPP na rynku. Jestemy przede wszystkim firm rodzinn i to dziki naszej kulturze organizacyjnej nikogo z nas nie trzeba przekonywa do pomocy potrzebujcym rwnie mnie.

Miaa na to wpyw rodzina, w tym dorastajce dzieci? Z bada wynika, e modzi ludzie bardzo zwracaj uwag na to, czy ich pracodawca jest odpowiedzialny, czy stawia na zrwnowaony rozwj. Dostrzega pan ten trend wrd pracownikw i klientw firmy?

W LPP pracujemy w modym, wielokulturowym i bardzo zrnicowanym zespole, dlatego tak wana dla nas od zawsze bya kultura organizacyjna, w ktrej kady odnajdzie w firmie bliskie mu wartoci. Dziaania w obszarze CSR nie s w LPP rzecz now. Byo, jest i wierz, e nadal bdzie, to doceniane przez naszych pracownikw. Od kilku lat obserwujemy rwnie, e obszar troski o rodowisko jest brany pod uwag przez naszych klientw na etapie zakupu. Informacje o tym docieraj do nas i cieszymy si, e ludzie coraz czciej przywizuj do tego wag to sprzyja ekologicznej modzie.

Czym jest dla pana odpowiedzialno spoeczna biznesu traktowana czsto, i to nie tylko w Polsce, jako dodatek do prawdziwego" biznesu, a wic po prostu koszt?

Nie patrz na wydatki spoeczne w kategorii kosztw, jest to moje osobiste zobowizanie wobec przyszych pokole. Nie zapominajmy jednak, e pojcie biznesu odpowiedzialnego spoecznie jest w Polsce mode w porwnaniu z zachodnimi gospodarkami, ktre zaczy si rozwija w tym obszarze zdecydowanie wczeniej. Wprowadzenie czego nowego na rynek wie si ze zmian, a koncepcja biznesu odpowiedzialnego spoecznie wymaga przede wszystkim zmiany w mentalnoci. W Polsce powoli dojrzewa zrozumienie tego zagadnienia.

Czy i jak dziaania firmowej fundacji wpisuj si w aktywno biznesow LPP?

Myl, e kluczowe s tu dwa podobiestwa. W LPP stawiamy gwnie na lokalnych partnerw biznesowych. Podobne podejcie mamy w fundacji. Koncentrujemy si zwaszcza na pomocy naszemu najbliszemu otoczeniu. To wanie organizacje, ktre s gwnie na Pomorzu i w Maopolsce, s dla nas najwaniejszymi partnerami. Kluczowe s dla nas wartoci i zasady: wszyscy s rwni, toleruj rnice i wspieraj si, jeli jest taka potrzeba. To podejcie definiuje nam rwnie obszary wsparcia, na ktrych si koncentrujemy, np. przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu, ochrona zdrowia i rodowiska. S to cele, z ktrymi w stu procentach si utosamiamy. Dowodem moe by choby rosnca liczba pracownikw w wolontariacie pracowniczym w zeszym roku ponad 320 osb. Wsplnie przepracowali przeszo 1600 godzin na rzecz potrzebujcych.

Fundacja LPP ma zarzd, swoich pracownikw. Sprawdza pan czasem, co oni tam robi? A moe podsuwa im pan jakie pomysy na dziaania?

Wartoci i idee dyktujce dziaalno Fundacji LPP s bliskie wszystkim zaangaowanym w jej rozwj, dlatego kady moe zgasza swoje propozycje. Nierzadko w otoczeniu naszych pracownikw dziej si sytuacje, ktre wymagaj wsparcia Fundacji. Wierz w ludzi tworzcych LPP i nie czuj potrzeby ich sprawdzania. Kady rozumie cel i wie, w jakim kierunku poda, realizujc wasne obowizki. To nie znaczy jednak, e dziaalno fundacji jest mi obojtna, wrcz przeciwnie wszystko, co robilimy do tej pory i robimy teraz, ju pod jej auspicjami, jest dla mnie bardzo wane. Nie tylko kibicuj wszelkim inicjatywom, ale i chtnie dziel si pomysami i angauj w projekty, jeli tylko moje wsparcie moe by pomocne. W kocu te jestem pracownikiem LPP.

Jak pan widzi przyszo biznesu modowego, szczeglnie w jego masowej wersji tzw. fast fashion, ktra zaczyna trafia na celownik organizacji ekologicznych? Coraz czciej zwraca si uwag na rodowiskowe koszty masowej produkcji odziey, ronie presja, by kupowa mniej. Ma pan wizj rozwoju firmy w nowej rzeczywistoci?

Jak najbardziej dostrzegamy zmieniajce si trendy i od lat dokonujemy w LPP wielu zmian. Sam decyzj o wprowadzeniu rozwiza ekologicznych podjlimy kilka lat temu. Zapocztkowalimy kolekcj Eco Aware, ktr rozwijamy. W coraz wikszym stopniu wykorzystujemy materiay przyjazne rodowisku. Dzisiaj w markach Mohito i Reserved udzia produktw z zielon" metk przekracza 30 proc. Jesieni 2019 r. ogosilimy strategi zrwnowaonego rozwoju na lata 20202025, ktra pokazuje nasz wiadomo wpywu na rodowisko naturalne. Deklarujemy w niej m.in., e do 2021 r. ju co czwarty produkt w naszych piciu markach odzieowych bdzie przyjazny rodowisku, a do 2025 r. poow odziey naszej flagowej marki Reserved stanowi bdzie kolekcja Eco Aware.

CV

Marek Piechocki wspzaoyciel i prezes LPP, dziaajcego od 1995 r. Spka notowana od 2001 r. na GPW rozwija sieci odzieowe Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sie ponad 1,7 tys. salonw na 25 rynkach, a oferta online 5 marek dostpna jest na 30 rynkach. W 2019 r. firma osigna ponad 9 mld z skonsolidowanych przychodw ze sprzeday. Prezes Piechocki strzee prywatnoci i nie ujawnia swojego wizerunku w mediach.

Football news:

Barcelona will lose 100 million euros due to the coronavirus. The club expected to make 200 million euros in profit
Police have opened a case against Ronaldo's 10-year-old son. He was self-driving a jet ski (The Sun)
Lampard on the cancellation of city's ban: I Never hoped that an extra team would get into the Champions League
Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies