Poland

Prawne skutki zawirowań kadrowych w instytucjach kultury

Adobe Stock

Dyrektor gminnego orodka kultury moga by powoana w sposb dorozumiany. Nie ma przepisu przewidujcego, e powoanie na czas okrelony moe nastpi wycznie w formie pisemnej orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.

Sposb zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w samorzdowych instytucjach kultury jest specyficzny. Dyrektor takiej instytucji jest powoywany na czas okrelony, a odwoanie go przed upywem tego terminu moe nastpi wycznie zprzesanek, okrelonych w art.15 ust.6 ustawy o organizowaniu iprowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. Otym, czy zostay spenione, rozstrzygaj jednak niejednokrotnie dopiero sdy. Trwajca od jakiego czasu karuzela kadrowa w instytucjach kulturalnych oraz opinie, e oodwoaniu z dyrektorskiego stoka rozstrzygaj wzgldy pozaprawne, nadaj ich orzeczeniom szczeglnej aktualnoci.

Formalny powd odwoania

W gminie Bartoszyce w woj. warmisko-mazurskim postanowiono rozsta si z dotychczasow wieloletni dyrektor Gminnego Orodka Kultury wTolko. Zostao to skonkretyzowane w zarzdzeniu wjta gminy o jej odwoaniu z dniem 31 sierpnia 2019 r. Za formalny powd posuya uchwaa z27marca 2019 r. Rady Gminy Bartosz...