Poland

Prawie 15 tys. zakażeń. Nie żyje 245 osób

AFP

Roœnie liczba zajêtych ³ó¿ek covidowych i zajêtych respiratorów. Ostatniej doby zanotowano 14857 nowych zaka¿eñ, coraz czêœciej do szpitali trafiaj¹ m³odzi ludzie w ciê¿kim stanie - mówi³ w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmar³o 245 osób.

Kraska poinformowa³, ¿e porównuj¹c liczbê nowych zaka¿eñ tydzieñ do tygodnia, dzisiejsza jest wy¿sza o prawie 2,5 tys.

Niepokoj¹co, wed³ug s³ów wiceministra, roœnie liczba zajêtych ³ó¿ek covidowych - od wczoraj liczba ta wzros³a o 300 - oraz respiratorów.

Do szpitali trafia coraz wiêcej m³odych ludzi, niektórzy w stanie ciê¿kim - zdaniem Kraski obrazuje to pozytywny skutek szczepienia seniorów.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield