Poland

Pracownicze Plany Kapitałowe. Do oszczędności gromadzonych na koncie pracownika dołoży się także państwo

Oprócz wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i samego uczestnika, na jego rachunku PPK znajdą się jednorazowa wpłata powitalna oraz coroczne dopłaty finansowane z budżetu państwa. Aby je otrzymać, trzeba będzie jednak spełnić określone warunki.

Wpłatę powitalną w wartości 250 zł uczestnik PPK może otrzymać tylko raz. Dotyczy to całego okresu jego oszczędzania w tym programie. Jeśli zatem już ją otrzymał, a po pewnym czasie zostanie dla niego utworzony nowy rachunek PPK, w nowej instytucji finansowej (np. po zmianie miejsca zatrudnienia), nie będzie go to uprawniało do otrzymania kolejnej wpłaty powitalnej od państwa.

Jeśli zaś chodzi o dopłatę roczną, to należy pamiętać, że aby ją otrzymać, trzeba uzbierać na rachunku PPK określoną kwotę, wyliczaną na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Przykład 1

Kwota graniczna w 2021 r.

Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. będzie wynosić 2800 zł. Aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną z budżetu państwa za ten rok, wpłaty na jego rachunek PPK w tym czasie będą musiały wynosić co najmniej 588 zł. Wynika to z wyliczenia:

2800 zł x 6 = 16 800 zł

16 800 zł x 3,5 proc. = 588 zł

W przypadku osób, które na swój wniosek obniżą procent wpłaty podstawowej (będą osiągać miesięczne wynagrodzenie nie przekraczające 120 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę), musi to być co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 147 zł.

Należy przy tym pamiętać, że kwota wpłat do PPK, warunkująca uprawnienie do dopłaty rocznej, nie ulega zmniejszeniu w związku z tym, że uczestnik PPK rozpoczął oszczędzanie w trakcie roku. To niejedyne ograniczenia. Zgodnie z ustawą o PPK dopłata roczna nie przysługuje (mimo że uczestnik spełnił warunki do jej otrzymania), jeśli:

Przykład 2

W czasie zbierania środków

Załóżmy, że pracownik samorządowy, będący uczestnikiem PPK, w marcu 2022 r., po ukończeniu 60. roku życia, rozpocznie wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, na zasadach opisanych w art. 99 ustawy o PPK (25 proc. środków zgromadzonych na rachunku PPK wypłaci jednorazowo, a resztę rozłoży na 120 miesięcznych rat). Mimo że przed rozpoczęciem wypłat uczestnik ten nabył prawo do dopłaty rocznej za 2021 r., dopłata nie zostanie przekazana na jego rachunek PPK. Artykuł 97 ust. 3 ustawy o PPK wyłącza możliwość jej przekazania, a także dokonywania wpłat do PPK, jeżeli uczestnik rozpoczął wypłatę środków po ukończeniu 60. roku życia – niezależnie od tego, ile rachunków PPK jest prowadzonych dla tego uczestnika (może ich mieć kilka, jeśli ma/miał kilka miejsc pracy i w każdym z nich oszczędza/oszczędzał w PPK). Gdyby jednak uczestnik PPK rozpoczął wypłatę środków z rachunku PPK, np. w maju 2022 r., po ukończeniu 60 lat oraz otrzymaniu dopłaty rocznej za 2021 r., rozpoczęcie wypłaty środków nie wpłynęłoby na jego uprawnienie do już otrzymanej dopłaty rocznej.

Gdy wiele rachunków

Uczestnik PPK jest uprawniony do otrzymania jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Jeżeli ma ich więcej, środki te zostaną przekazane na ten z nich, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej. Gdyby się okazało, że tego samego dnia zawarto, w imieniu uczestnika PPK i na jego rzecz, więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata trafi na rachunek, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa. Dopłata roczna powinna pojawić się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił warunki do jej otrzymania, nie później niż do 15 kwietnia roku następującego po roku, za który przysługuje.


Football news:

Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham
Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford