Poland

PPK w budżetówce. Nowe uprawnienia dla pracowników, nowe obowiązki dla pracodawców

Co do zasady do PPK można zapisać tylko te osoby, które mają co najmniej trzymiesięczny okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

PPK to program długoterminowego oszczędzania, w którym na oszczędności jego uczestnika (właściciela rachunku) składają się trzy strony: sam uczestnik, podmiot zatrudniający i państwo.

Kogo trzeba zapisać, a kogo nie

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zapisać do pracowniczego planu kapitałowego wszystkie osoby spełniające definicję osoby zatrudnionej, określoną w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) – pod warunkiem, że nie skończyły 70. roku życia i co do zasady mają co najmniej trzymiesięczny okres zatrudnienia u danego pracodawcy. Ten ostatni wymóg nie dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy w dniu, w którym został on objęty przepisami ustawy o PPK, czyli w przypadku radca prawny, ekspert PFR Portal PPKjednostek sektora finansów publicznych będzie to 1 stycznia 2021 r.

Warto zwrócić uwagę, że definicję osoby zatrudnionej spełniają nie tylko pracownicy z umową o pracę, lecz także ci, którzy są zatrudnieni na podstawie:

Oznacza to, że uczestnikiem PPK może być np. – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) – wójt (burmistrz, prezydent miasta), bo jest on zatrudniony w urzędzie gminy na podstawie wyboru, jak również zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i skarbnik gminy, zatrudnieni na podstawie powołania (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Uczestnikiem PPK może zostać też członek korpusu służby cywilnej (art. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 285) bez względu na podstawę zatrudnienia, a więc zarówno pracownik służby cywilnej (zatrudniony na podstawie umowy o pracę), urzędnik służby cywilnej (zatrudniony na podstawie mianowania), jak i osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej (powołana na to stanowisko zgodnie z art. 53a ust. 5 ustawy o służbie cywilnej – jest to bowiem równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu kodeksu pracy).


Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable