Poland

Postawiono mi zarzuty z art. 263 § 2 k.k...

 •  

  pokaż komentarz

  @efek: Dodatkowo należy zgodzić się z poglądem Sądu I instancji, że przy interpretacji przepisów omawianej ustawy należy uwzględniać, iż posiadanie broni nie należy do konstytucyjnie chronionych praw obywatelskich, lecz jest określonym przez ustawodawcę atrybutem władztwa państwowego związanym z przywilejem posiadania broni jako odstępstwa od generalnego zakazu jej posiadania. Tym samym, skoro prawo do broni jest reglamentowane, to wykładnia wskazanych wyżej przepisów ustawy o broni i amunicji powinna zmierzać w kierunku zawężającym."

  " Organ nie jest w tym przypadku związany żądaniem wnioskodawcy; może, w oparciu o obiektywne i subiektywne kryteria, określić odpowiednią liczbę egzemplarzy broni. Wskazanie liczby egzemplarzy broni jest wprawdzie elementem obligatoryjnym decyzji na co wskazuje dyspozycja art. 12 ust. 2 ustawy, jednak organ Policji ma pełną swobodę w zakresie określenia tej liczby. Jest to bowiem element rozstrzygnięcia, który ma w pełni charakter uznaniowy "


  ------------
  Wyrok NSA- II OSK 21/18
  _____________________
  Zauważyć także należy, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowane są poglądy, w świetle których warunki uzyskania pozwolenia na broń i jej posiadania powinny być badane w sposób restrykcyjny, zaś możliwość niewyrażenie zgody na jej posiadanie powinna być postrzegana jako działanie prewencyjne, zmierzające do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Posiadanie broni oraz posługiwanie się nią jest reglamentowane i jest raczej rodzajem przywileju, niż prawa podmiotowego.
  ------------
  II SA/Ke 206/18 - Wyrok WSA w Kielcach

 • Football news:

  Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
  UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
  Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
  UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
  Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
  I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
  Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense