Poland

Poseł PiS: Szczepionki z Chin i Rosji? Chętnie bym się zaszczepił

Szczepionka Sputnik V

AFP

Pose³ PiS Krzysztof Lipiec zapytany, czy Polska powinna szczepiæ preparatami z Chin albo Rosji, powiedzia³, ¿e „tak, jeœli jest gwarancja na to, ¿e te szczepionki s¹ bezpieczne”.

Do sprawy odniós³ siê na antenie TVP Info pose³ PiS Krzysztof Lipiec, który zapytany zosta³, czy Polska powinna szczepiæ preparatami z Chin albo Rosji.  – Jeœli jest gwarancja na to, ¿e te szczepionki s¹ bezpieczne, to tak - powiedzia³. - Mo¿na to zrobiæ poza procedurami Unii Europejskiej, w myœl prawa krajowego, jak Wêgry. Mog¹ w ten sposób najszybciej wygraæ z pandemi¹ - doda³ i podkreœli³, ¿e „chêtnie podda³by siê takiemu szczepieniu”. - Premier i prezydent Wêgier poddali siê niestandardowym szczepionkom - zaznaczy³ Krzysztof Lipiec.

Szczepionka koncernu Sinopharm od ubieg³ego tygodnia podawana jest na Wêgrzech. To jedyny kraj Unii Europejskiej, który zatwierdzi³ rosyjskie i chiñskie szczepionki, które nie zosta³y zatwierdzone przez Brukselê.

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A