Poland

Porwali 18-latka i pastwili się nad nim. Poszło o 1,5 tys. zł długu

Policja w Czeladzi na Œl¹sku zatrzyma³a trzech mê¿czyzn, którzy porwali 18-latka. Pastwili siê nad nim, aby wymusiæ zwrot 1,5 tys. z³.

Jak ustali³a policja 39-letni mieszkaniec Czeladzi domaga³ siê od d³u¿szego czasu zwrotu 1,5 tys. z³, które mia³ mu byæ winny 18-latek.

Wierzyciel o pomoc w œci¹gniêciu d³ugu poprosi³ swoich znajomych w wieku 25 i 18 lat. - Na rozmowê z d³u¿nikiem "windykatorzy" wybrali siê samochodem, porywaj¹c nastolatka z ulicy w centrum miasta i wywieŸli go w odludne miejsce w baga¿niku auta – podaje œl¹ska policja.

Tam porywacze zaczêli siê pastwiæ nad ch³opakiem, próbuj¹c zmusiæ go do oddania d³ugu. Uwolniony mieszkaniec Czeladzi zg³osi³ siê na policjê.

38-letni napastnik zosta³ zatrzymany nastêpnego dnia, jego dwaj kompani wpadli w kolejnych dniach. Sprawcy przestêpstwa zostali objêci policyjnym dozorem.

O ich dalszym losie zdecyduje s¹d, Mê¿czyznom grozi teraz do piêciu lat wiêzienia.

Football news:

Vazquez is likely to leave Real Madrid (As)
Aston Villa bought Sanson from Marseille. It was reported that the midfielder will pay 14-15. 5 million pounds
Solskjaer on Lampard's dismissal: I'm a little surprised. Not so long ago, Chelsea were in first place
Luka Jovic: It's easier to communicate with Hutter than with Zidane. Spanish was not given to me, here I speak English
PAOK loans Baba from Chelsea
The Premier League is trying to ban hugs on the field. In vain - they increase team cohesion at the biological level, help to read the fear of the enemy
Koeman on Puyol: Such players will always be missed. He was charismatic and responsible