Poland

Ponad 6000 nowych zakażeń. Zmarło 346 chorych

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 614 osób.

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1489. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 181 698 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 5837. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o 1 213 012 zaka¿onych.

W pi¹tkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 6 640 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (856), pomorskiego (770), wielkopolskiego (672), kujawsko-pomorskiego (613), zachodniopomorskiego (504), œl¹skiego (488), warmiñsko-mazurskiego (476), dolnoœl¹skiego (366), ³ódzkiego (351), lubelskiego (311), ma³opolskiego (270), podlaskiego (229), lubuskiego (208), podkarpackiego (175), œwiêtokrzyskiego (125), opolskiego (113).

"113 zaka¿eñ to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" -  poinformowa³ resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmar³o 76 osób, natomiast z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³o 270 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 464 448 osób, 34 908 zaka¿onych zmar³o.

W ci¹gu ostatniej doby wykonano w Polsce 45 108 testów.

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it