Poland

Polska potrzebuje 200 tysięcy specjalistów od AI

W cigu piciu laty, do 2025 r. liczba miejsc pracy dla specjalistw od sztucznej inteligencji (AI) wzronie u nas do 200 tysicy.

Energetyka, bankowo, usugi dla biznesu, edukacja, medycyna czy rolnictwo-w kadym z tych sektorw wprowadzenie rozwiza z zakresu sztucznej inteligencji moe wprowadzi zupenie now jako zwraca uwag opracowana przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci 7. edycja raportu Monitoring trendw w innowacyjnoci.

Jego autorzy podkrelaj potencja AI dla polskiej gospodarki tak naprawd wci jest nieodkryty, cho mamy ju stosowny dokument Polityk Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027 opublikowan przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ma ona doprowadzi do wikszego wykorzystywania polskich patentw w dziedzinie AI, a take do powstania 700 firm wykorzystujcych AI.

Realizacja polityki rozwoju AI nie bdzie moliwa bez odpowiednio przygotowanych do specjalistw, ktrzy bd tworzy te 700 startupw i w nich pracowa. Dlatego najwyszym priorytetem powinna by edukacja w zakresie umiejtnoci nowej generacji i podnoszenia kwalifikacji osb funkcjonujcych ju na rynku pracy- twierdz autorzy raportu. W praktyce umiejtnoci nowej generacji- zwizane najczciej z programowaniem, analityk danych bd potrzebne w kadej dziedzinie, take humanistom