Poland

Polska gotowa na epidemię? Banaś zlecił kontrolę

Trwa zapowiadana w styczniu przez Prezesa NIK kontrola gotowoci organw pastwa do dziaania w obliczu realnego zagroenia epidemi.

Jak podaje NIK, od pocztku lutego kontrolerzy sprawdzaj, jak system ochrony zdrowia przygotowany jest do dziaania w sytuacji stwierdzenia wystpienia chorb szczeglnie niebezpiecznych i wysoce zakanych. Jednak w zwizku z dynamiczn sytuacj zwizan z koronawirusem COVID-19, kontrolerzy na bieco pozyskuj informacje take m.in. z jednostek zwizanych z transportem oraz leczeniem osb podejrzanych o zakaenie koronawirusem.

- Kontrola obejmuje wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagroeniami. Prowadzona jest we wszystkich zaplanowanych jednostkach - podkrela Najwysza Izba Kontroli.