Poland

Polacy z pesymizmem patrzą w przyszłość

Instytut Badań Pollster w dniach 31 lipca - 3 sierpnia przeprowadził czwartą falę badania dotyczącego oceny sytuacji gospodarczej, ryzyka utraty pracy oraz doświadczeń związanych z pracą zdalną.

Od początku maja do końca czerwca odsetek respondentów negatywnie oceniających te wymiary spadał, podczas gdy w obecnej fali znowu zwiększył się niemal do wyjściowego poziomu. Podobne tendencje są widoczne przy ocenie sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego – odsetek negatywnych wskazań spadał aż do obecnego pomiaru.

W najnowszej, czwartej fali badania 44 proc. ankietowanych twierdzi, że sytuacja ekonomiczna ich gospodarstwa domowego w porównaniu do okresu sprzed pandemii pogorszyła się, a 37 proc. uważa, że w ciągu najbliższego roku pogorszy się jeszcze bardziej.

Polacy boją o miejsca pracy

Aż jedna na cztery zapytane o stabilność zatrudnienia odpowiada, że ryzyko utarty pracy jest według nich duże. Po lekkim spadku tej negatywnej oceny w ciągu dwóch ostatnich pomiarów, obecnie widoczne są wskazania na poziomie z początku maja. Najmniej pewnie czują się pracownicy ze wsi oraz mniejszych miast (do 100 tysięcy mieszkańców) a także kobiety i osoby w wieku 40-59 lat.

Co dalej z pracą zdalną?

Podczas pandemii 28 proc. pracowników zmieniło formę swojej pracy na zdalną. 39 proc. nie zmieniło formy pracy, choć jest taka możliwość, a 34 proc. nie zrobiła tego, ponieważ charakter ich pracy na to nie pozwala. Na zdalną formę pracy najczęściej przechodzili najmłodsi pracownicy oraz mieszkający w największych miastach (powyżej 500 tysięcy mieszkańców).

Wśród osób, które przeszły na tryb zdalny, 38 proc. sama może decydować w jakich godzinach pracuje. Dla 16 proc. pracowników pracodawca narzucił inne godziny pracy niż w miało to miejsce przed zmianą formy, a 47 proc. pracuje w takich samych godzinach jak w miejscu pracy. Na zmianę godzin pracy najrzadziej mogą sobie pozwolić pracownicy ze wsi.

Co drugi pracodawca rozważa, czy po zakończeniu pandemii nie wprowadzić na stałe zdalnego trybu pracy. Do tego rozwiązania najbardziej są przekonani pracodawcy z większych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców).

Ponad połowa Polaków (56 proc.) chciałaby pracować zdalnie, bez względu na sytuację epidemiczną, z czego aż 27 proc. w pełnym zakresie – przez cały tydzień, a 29 proc. parę dni w tygodniu. 20 proc. respondentów nie chciałoby skorzystać z takiej opcji, a 25 proc. nie wie czy zdecydowałoby się na takie rozwiązanie.

Największymi zwolennikami pracy zdalnej w pełnym zakresie są pracownicy z większych miast – powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz osoby w wieku 40-59 lat. Do pracy zdalnej parę dni w tygodniu najbardziej przekonani są najmłodsi pracownicy (do 24 lat) oraz osoby w wieku 25-39 lat.

Lepiej pracować z biura czy zdalnie?

Co piąty badany ocenia, że zdalnie pracuje lepiej niż z biura. Podobny odsetek przyznaje, że pracuje mniej efektywnie. 56 proc. pracujących ocenia efektywność swojej pracy zdalnej podobnie jak w miejscu pracy, a 5 proc. nie ma zdania na ten temat. Efektywność swojej pracy lepiej oceniają pracownicy z największych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców), najmłodsi (do 24 roku życia) oraz najstarsi (powyżej 60 roku życia).

Respondenci oceniający swoich współpracowników są bardziej krytyczni – jedynie 9 proc. ocenia ich pracę zdalną efektywniej niż w miejscu pracy, a 26 proc. ocenia ją mniej efektywnie. 40 proc. ankietowanych posiadających współpracowników deklaruje, że pracują oni tak samo efektywnie jak w miejscu pracy. Najbardziej krytyczni są najmłodsi pracownicy (do 24 roku życia) – aż 41 proc. z nich ocenia pracę swoich kolegów jako mniej efektywną. Najbardziej przychylni są natomiast najstarsi (powyżej 60 roku życia) - 33 proc. z nich ocenia zdalną pracę swoich współpracowników jako bardziej efektywną niż w miejscu pracy.

Badanie było przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15 roku życia (próba kontrolowana ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania) liczebność N=1022 osoby. Badanie zrealizowano metodą CAWI (badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej) na panelu badawczym reaktoropinii.p.

Football news:

Rostov will reject the offer of Genoa for Shomurodov, as they want more than 8 million euros (SE)
Mendes earned about 20 million euros during the summer transfer window
Carragher on Arsenal: Liverpool are a few years ahead, but Arteta can take them to the Champions League
Roma is the favorite in the fight for Jovic. Real Madrid have offers from Inter and Milan
Ruben Dias has arrived in Manchester to complete his move to city
Van Dijk's transfers are the key to Liverpool's victory. They killed any attempts of Arsenal to press
Tony Adams: Leno is not a top-4 goalie. For me, Martinez was number one