Poland

Polacy mogą płacić mniej za OC, ale nie chcą być kontrolowani

Rozwizania telematyczne dostarczajdanych o sposobie prowadzenia pojazdu i pokonywanych kilometrach. Na Zachodzie ronie ich popularno. Polacy jednak na razie si do nich nie przekonali.

Nawet o jedn trzeci taniej za ubezpieczenie auta pac kierowcy, ktrzy jed mniej w okresie pandemii. Firmy uzaleniajce cen polisy od liczby przejedanych kilometrw bij rekordy popularnoci. Rozwizanie to powszechne w Wielkiej Brytanii, nie jest jednak popularne w naszym kraju. Czy Polacy nie chc taniej paci za swoje polisy komunikacyjne?

Z danych ITS Telematics Solutions wynika, e liczba przejedanych w Wielkiej Brytanii kilometrw spada w okresie pandemii do ok. 80 procent wartoci sprzed jej wybuchu. Z kolei ruch w okresie godzin szczytu zmniejszy si o jedn trzeci. Brytyjska firma ByMiles sprzedajca polisy, w ktrych wysoko skadki uzaleniona jest przede wszystkim od liczby przejedanych kilometrw od pocztku roku zanotowaa 75 procentowy wzrost sprzeday polis. Kierowcy chtnie kupuj jej ubezpieczenia, szczeglnie w okresie lockdownu, gdy jed mniej.

W Polsce brak weryfikowalnych danych o tym ile naprawd przejeda dany pojazd, tak jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim dlatego, e urzdzenia suce do takiej weryfikacji s zbyt kosztowne mwi Wojciech Rabiej, prezes zarzdu Porowneo.pl, porwnywarki ubezpiecze. W naszym kraju kierowca wypeniajc wniosek o ubezpieczenie dla swojego auta jedynie deklaruje liczb rocznie przejedanych kilometrw dodaje.

Natomiast w Wielkiej Brytanii moliwe jest stae monitorowanie tych wartoci. Dziki zainstalowanym w pojedzie specjalnym urzdzeniom telematycznym ubezpieczyciele otrzymuj informacje o tym, ile i jak jedzi dany kierowca i na tej podstawie wyliczaj cen polisy stosownie do jego faktycznych zachowa na drodze oraz liczby przejechanych kilometrw.

Std te, w zwizku z lockdownem i mierzalnym spadkiem pokonywanych dystansw, moliwo obniania cen ubezpiecze dla tych ktrzy rzeczywicie jed mniej. Jest to rwnie atrakcyjne rozwizanie dla modych oraz dla potencjalnie szkodowych kierowcw, zaliczanych przez ubezpieczycieli do grup wysokiego ryzyka. Umoliwia ono bowiem wykazanie ubezpieczycielowi, e jest si naprawd bezpiecznym i odpowiedzialnym kierowc wrd innych czarnych owiec w swojej grupie.

A jak jest w Polsce?

Skoro rwnie jedzimy mniej, dlaczego nie pacimy taniej za polisy komunikacyjne?

Pandemia istotnie zmienia dotychczasowy sposb wykorzystania przez nas pojazdw przyznaje Adam Bkowski prezes Telematics Technologies.

Widzimy istotne rnice w danych o ruchu, ktry generuj uytkownicy systemu NaviExpert. Na bieco przygldalimy si kolejnym etapom lockdownu i poczwszy od wit wielkanocnych, gdy spadek ruchu siga nawet 53 procent, przez majwk, gdy obserwowalimy redni dugo tras nisz o 30 procent, a skoczywszy na wakacjach, w trakcie ktrych wiele osb zrezygnowao z dalekich, zagranicznych podry wyjania.

Analiza aktualnych danych pokazuje rwnie, e ruch w duych miastach jest na niszym poziomie ni rok temu o tej samej porze. Szczeglnie wida to dla Poznania, Krakowa, czy Katowic, gdzie rednie czasy przejazdw w godzinach popoudniowych szczytw skrciy si odpowiednio o 8, 11 i a 26 procent.

Jednak towarzystwa w Polsce nie stosuj powszechnie narzdzi do weryfikacji, ktrzy kierowcy faktycznie jed mniej i bezpieczniej. Cho polisy wykorzystujce rozwizania telematyczne oferuj ju Link4, PZU czy Ergo Hestia. Z kolei sami kierowcy nie s przychylni rozwizaniom telematycznym. Z bada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z 2016 roku wynika, e wikszo z nich nie chce, by kto kontrolowa, jak poruszaj si po drodze (55 proc. badanych), nawet jeeli w zamian mieliby taniej paci za ubezpieczenie. Natomiast, ci ktrzy s skonni zgodzi si na monitoring swojego stylu jazdy (40 procent) uwaaj, e w zamian cena ich polisy powinna spa co najmniej o poow.

Tymczasem powszechne wykorzystanie telematyki w Polsce pozwolioby na wiksze rnicowanie skadki, tak by kierowcy ktrzy faktycznie jed mniej i bezpieczniej mogli znacznie taniej paci za ubezpieczenie mwi Wojciech Rabiej.

W Wielkiej Brytanii dziki telematyce i weryfikowalnym danym rozpitoci w skadce s znaczne. Dla dwch modych kierowcw rnica w cenie za to samo ubezpieczenie moe przekracza nawet 40 procent. W Polsce przy danych, ktre s moliwe do potwierdzenia takich rnic nie ma.

Jest tylko kwesti czasu kiedy firmy ubezpieczeniowe rwnie w Polsce bd, w standardzie, oferowa ubezpieczenie oparte o to jak i ile jedzimy przekonuje Adam Bkowski.

Sytuacja powstaa w pandemii moe sta si istotnym argumentem za tym, aby dotychczas niechtni uwzgldnianiu rzeczywistych danych na temat swojego stylu jazdy polscy kierowcy, zaczli korzysta z moliwoci wyliczania niszej skadki za ubezpieczenie auta dodaje .

Football news:

Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all
Spider-man is a Barcelona fan. Tom Holland photographed in a Catalan t-shirt
Neymar made the world team of 5 players. There is no goalkeeper in it
Zidane on Barca's reaction after Classico: Real Madrid are focused on their goals. I don't mind talking
Pep on winning the Champions League: I will try. I have already answered this question 250 times
Klopp on 2:7 from Villa: the Players reacted as I expected. They struggled and won two games