Poland

Po porozumieniu z górnikami rząd czeka batalia w Brukseli

zKopalnie wgla pofedruj do 2049 r., co jak wynika z informacji Rzeczpospolitej" moe kosztowa budet pastwa nawet 1 mld z rocznie. Najpierw jednak musi si na to zgodzi Komisja Europejska.

Po piciu dniach podziemnych protestw i wielogodzinnych negocjacjach zwizki zawodowe i rzd zdecydowali: kres grnictwa nastpi za trzy dekady. W midzyczasie aden grnik nie straci pracy. Osoby pracujce pod ziemi i w zakadach przerbki maj zagwarantowane zatrudnienie do emerytury. Jeli nie uda si ich przenie do innych kopal, bd mogli skorzysta z oson: kilkuletnich urlopw lub jednorazowych odpraw. Polska idzie wasn drog, zgodnie z wasn specyfik skwitowa wiceminister aktyww pastwowych Artur Sobo.

Radoci nie wida byo na twarzach zwizkowcw, cho w wielu kwestiach dopili swego. Podpisalimy likwidacj jednej z najwaniejszych bran w historii Rzeczypospolitej Polskiej podsumowa Dominik Kolorz, szef lsko-dbrowskiej Solidarnoci.

Porozumienie dotyczy tylko kopal Polskiej Grupy Grniczej i Wglokoksu. Najszybciej, bo ju w 2021 r., zamknita ma by kopalnia Pokj w Rudzie lskiej, gdzie wyczerpuj si zasoby surowca. Zarzd PGG chcia jej likwidacji w tym roku. Najduej za pofedruj kopalnie rybnickie ostatnia z nich a do 2049 r.

Do czasu ostatecznej likwidacji kopalnie maj by subsydiowane przez pastwo. Jak wynika z naszych informacji, w praktyce bdzie polegao to na dotowaniu Polskiej Grupy Grniczej. W momencie gdy PGG bdzie na minusie straty te pokryje budet pastwa. Wedug ustale Rzeczpospolitej" zaoenia s takie, e na pocztku dotacje sign 1 mld z rocznie, a nastpnie bd si zmniejsza wraz z zamykaniem kolejnych zakadw. W przypadku gdy PGG w wyniku korzystnych cen wgla osignie zyski bdzie je zwraca do Skarbu Pastwa. Na taki plan pomocy publicznej musi jednak zgodzi si Komisja Europejska. A o to moe by szalenie trudno, bo unijne przepisy zabraniaj dotowania biecej produkcji spek wglowych. Pomoc publiczna powinna i tylko na likwidacj kopal.

Zamiast realistycznego planu wygaszania nierentownych kopal, poczonego ze wsparciem dla pracownikw i lokalnych spoecznoci, mamy, niestety, znowu do czynienia z odkadaniem trudnych decyzji i prb przerzucenia rosncych kosztw utrzymania sektora na reszt spoeczestwa. Pomys dotowania brany przez kolejne 30 lat jest zreszt cakowicie sprzeczny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, ktre obowizuj ju od dekady i s dobrze znane wszystkim zaangaowanym stronom komentuje Aleksander niegocki, ekspert WiseEuropa.

Uda si przekona Komisj Europejsk. Nie takie projekty udawao si przeforsowa w Niemczech syszymy natomiast ze rde zblionych do negocjatorw porozumienia grniczego.

W porozumieniu rzdu z grnikami ustalono te m.in. zniesienie naoonego na wytwrcw prdu obowizku sprzeday energii elektrycznej przez gied. Jego zapisy burz te przygotowany przez Ministerstwo Klimatu projekt polityki energetycznej pastwa do 2040 r., bo uzaleniaj jego ksztat od ustale zawartych w umowie spoecznej. Tak umow grnicy maj podpisa z rzdem do 15 grudnia br.

Football news:

Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points
Bayern scored 4+ goals in the 20th match at Flick. He has managed the team for less than a year