Poland

Piotr Żyła: wszystko dzisiaj zadziałało

Piotr ¯y³a zosta³ mistrzem œwiata w skokach narciarskich. Do tej pory jego najlepszym wynikiem w karierze by³o 19. miejsce na normalnej skoczni. - Mia³em tyle energii, ¿e musia³em dzisiaj wygraæ - mówi³ na gor¹co po konkursie cytowany przez Onet.

Piotr ¯y³a by³ liderem konkursu ju¿ po pierwszej serii. W finale tak¿e nie mia³ sobie równych i o 3,6 pkt. wyprzedzi³ Karla Geigera. Tym samym wywalczy³ pierwszy w karierze tytu³ mistrza œwiata na skoczni normalnej. Ze srebrnego medalu cieszy³ siê Geiger, a z br¹zowego Anze Lanisek.

- Jestem bardzo zadowolony. Wszystko dzisiaj zadzia³a³o. Treningi i kwalifikacje nie by³y dla mnie najlepsze, ale dzisiaj ca³y dzieñ gra³em na gitarze. Mia³em tyle energii, ¿e musia³em dzisiaj wygraæ - mówi³ ¯y³a w rozmowie z FIS tu¿ po zakoñczeniu konkursu cytowany przez Onet.

Dawid Kubacki, który broni³ tytu³u, zosta³ sklasyfikowany na pi¹tym miejscu. W drugiej serii znaleŸli siê tak¿e Kamil Stoch i Andrzej Stêka³a. Obaj zajêli jednak miejsca w trzeciej dziesi¹tce.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield