Poland

Pieniądze zniknęły z konta, bank nie oddaje. Jest pozew

Adobe Stock

Jest pierwszy pozew Rzecznika Finansowego przeciwko bankowi w sprawie nieautoryzowanej transakcji patniczej. Bank odmwi klientowi zwrotu pienidzy, ktre znikny z jego konta. Straci w sumie okoo 375 tys. z.

Rzecznik wystpi z pozwem w imieniu rolnika z wojewdztwa lubuskiego, ktry by klientem banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Kto dokona nieautoryzowanych wypat zarwno z rachunku bankowego pokrzywdzonego jako osoby fizycznej, jak te z rachunkw bankowych spdzielni rolniczych, w imieniu ktrych dziaa pokrzywdzony. Bank nie chcia odda klientowi utraconej kwoty. Z prob o pomoc rolnik zwrci si do Rzecznika Finansowego.

Po analizie dostarczonej dokumentacji, zdecydowaem o niezwocznym wniesieniu pozwu w tej sprawie ze wzgldu na rozmiary strat oraz okolicznoci zdarzenia. Z opisu sprawy wynika, e klient pad ofiar zorganizowanego oszustwa. Trudno tu mwi o jakimkolwiek niedbalstwie z jego strony. Transakcja zostaa przeprowadzona bez jego wiedzy i zgody. W opinii moich ekspertw w tej sytuacji bank jest zobowizany do niezwocznego zwrotu rodkw w ustawowych terminach mwirzecznik finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

Zdaniem Rzecznika bank nie zrealizowa cicego na nim obowizku zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji patniczej, wynikajcego z przepisw ustawy o usugach patniczych. W pozwie do Sdu Okrgowego w Warszawie Rzecznik Finansowy wnis o zasdzenie na rzecz klienta zapaty 140 tys. z.

W tym wypadku moglimy wystpi tylko o zwrot rodkw nalecych do indywidualnego rolnika. Nie mamy niestety uprawnie do podjcia dziaa na rzecz spdzielni rolniczej. Licz jednak, e podjte dziaania doprowadz finalnie do zwrotu caoci skradzionych przez przestpcw rodkw, czyli cznie okoo 375 tys. z mwi dr Mariusz Golecki.

Rzecznik Finansowy przypomina, e unijne i polskie przepisy okrelaj termin zwrotu rodkw wynikajcych z nieautoryzowanej transakcji w oparciu o tzw. zasad D+1. Oznacza to, e pienidze powinny wrci na konto klienta nie pniej ni do koca dnia roboczego nastpujcego po dniu stwierdzenia wystpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania zgoszenia od klienta. Jedynym wyjtkiem od zasady zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji w tym terminie jest uzasadnione i naleycie udokumentowane podejrzenie prby oszustwa ze strony klienta. Rwnoczenie, bank powinien na pimie poinformowa o takim podejrzeniu organy cigania. Ale i tak bank powinien najpierw niezwocznie odda klientowi pienidze, a nastpnie dochodzi zwrotu tej kwoty od klienta na przykad przed sdem.

Rzecznik coraz czciej interweniuje w sprawach niewaciwego dziaania bankw w przypadku nieautoryzowanych transakcji. Tylko w I proczu 2020 r. takich spraw trafio do Biura RF 416 - to a 80 proc. wszystkich wnioskw zwizanych z naruszeniem ustawy o usugach patniczych. W caym 2019 r. wnioskw o interwencj byo 612.

Ale skargi trafiajce do Rzecznika Finansowego to tylko wierzchoek gry lodowej. Banki szacuj, e w skali rynku trafia do nich okoo 15-18 tys. zgosze nieautoryzowanych transakcji miesicznie. Z tego niecaa poowa spraw jest rozpatrywana w terminach okrelonych w prawie.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi