Poland

Pieniądze wytrą łzy Zachodu za Nawalnym

Fot. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

- Aleksiejowi Nawalnemu mo¿e przytrafiæ siê wszystko. Tylko nie teraz. W³adze Rosji poczekaj¹, a¿ opadnie kurz s³ów protestu na Zachodzie i zrobi¹ swoje. Pieni¹dze zrobi¹ swoje – mówi Jerzy Haszczyñski, szef dzia³u zagranicznego w "Rzeczpospolitej" komentuj¹c powrót opozycjonisty do ojczyzny.

Nawalny prze¿y³ zatrucie nowiczokiem w ubieg³ym roku, którego dokona³y rosyjskie s³u¿by specjalne. Jeden z zamachowców, sam - w rozmowie z niedosz³¹ ofiar¹ – przyzna³ siê do przeprowadzenia tej akcji. Po kilku miesi¹cach leczenia w Berlinie, opozycjonista wróci³ do Rosji, gdzie natychmiast zosta³ zatrzymany. Grozi mu odwieszenie wyroku z 2014 r., za domniemane defraudacje funduszy. Kara 3,5 roku wiêzienia w kolonii karnej zosta³a wtedy zawieszona na 5 lat. - Aleksiej Nawalny wróci³ do Rosji œwiadom konsekwencji. Ale jak inaczej rodziæ ma siê przywódca opozycji? – mówi Haszczyñski.

"Rzecz W Tym" – poniedzia³ek, 18 stycznia 2021 r. Prowadzi Cezary Szymanek.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7