Poland

Pieniądze, władza i unijny budżet

AFP

Jak nie wiadomo, o co chodzi, zwykle chodzi o pienidze. To dobrze znane powiedzenie tylko czciowo jednak pasuje do obecnej sytuacji rozmw na temat przyszego wsplnego budetu UE na kolejne siedem lat. Tutaj bardziej chodzi o wadz.

Media tworz wok zakoczonego wanie fiaskiem szczytu w Brukseli odpowiedni atmosfer dramatu, a wobec trwajcego od dekady kryzysu integracji wielu politykw chciaoby wykaza si upragnion efektywnoci i sprawczoci; pokaza wyborcom, e Unia jednak dziaa i idzie do przodu.

Jednak zawsze czy przed rozszerzeniem Unii w 2004 r., czy po nim rozmowy o budecie przypominay na og chaotyczn bijatyk midzy rzdami, w ktrej nawoywania o szersz, strategiczn wizj dalszej integracji europejskiej niky wobec partykularnych interesw. Jedyna nowa okoliczno obecnych negocjacji budetowych to konsekwencje opuszczenia Unii przez Wielk Brytani. Poza tym wszystko pozostaje raczej po staremu.

Po staremu, czyli jak zawsze okazuje si, e ci, ktrzy najwicej mwi o ambitnej, wielkiej Unii i uwaaj si za awangard oraz euroentuzjastw, nagle zamieniaj si w skpych eurosceptykw, ktrzy chcieliby jak najwicej integracji za jak najmniej pienidzy. Magiczne pytanie, czy budet UE powinien, czy nie powinien przekracza 1 proc. dochodu narodowego pastw czonkowskich, wraca wic jak bumerang co kade siedem lat.

Podobnie zreszt, jak pytanie o wasne rda finansowania Unii. Czy zamiast wraca co kilka lat do tego samego sporu, nie lepiej byoby stworzy prawdziwy budet Unii z wasnymi dochodami, najlepiej ze rodkw z biznesu, ktry najbardziej korzysta z dobrodziejstw wsplnego rynku? To proste rozwizanie ma jednak zasadniczy mankament odbieraoby czci pastw UE potny instrument nacisku na pozostae pastwa za porednictwem negocjacji budetowych. I wreszcie trzecia kwestia, ktra wci wraca: relacja midzy tak zwanymi dawcami i biorcami budetu. Kto daje, a kto dostaje? Sprawa nie jest wcale oczywista, a ci, ktrzy s patnikami, a wic kontrybuuj wicej, nie chc zmian, bo w rzeczywistoci najwicej korzystaj na obecnym systemie, w ktrym bogatsi daj raz, aby odzyska dwa, a nawet trzy razy wicej.

Autor jest profesorem Collegium Civitas