Poland

Pfizer ogranicza dostawy szczepionek dla Europy

Koncern Pfizer ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla ca³ej Europy. Powodem s¹ przygotowania do zwiêkszenia produkcji.

Informacjê tê przekaza³ Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. W kolejnej dostawie kraj otrzyma o 18 proc. szczepionek mniej.

Do Norwegii, zamiast 43 785 dawek szczepionek, trafi ich 36 075, a wiêc o 7710 mniej.

O ograniczeniu dostaw Pfizer poinformowa³ w pi¹tek.

Ma to zwi¹zek z przygotowaniami do zwiêkszenia produkcji, co wymaga reorganizacji pracy.

Pfizer uspokaja, ¿e zmniejszenie dostaw potrwa tylko do zakoñczenia reorganizacji. Nie wiadomo jednak, ile czasu zajmie zmiana systemu produkcyjnego.

Pfizer zapowiada, ¿e zwiêkszenie mo¿liwoœci produkcyjnych spowoduje wzrost liczby wytwarzanych szczepionek z 1,3 miliarda do 2 miliardów rocznie.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible