Poland

Pensje w polskiej reklamie wzrosły o 4 proc., kobiety zarabiają 19 proc. mniej od mężczyzn (lista stawek)

Według badania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, zrealizowanego w styczniu i lutym br., dla 61 proc. analizowanych stanowisk stawki zwiększyły się w porównaniu z poprzednią edycją badania z połowy 2019 roku.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,7 proc., natomiast pensja zasadnicza - o 4,4 proc.

Najwięcej zarabiają account directorzy

W przypadku kilku z analizowanych stanowisk mediana wynagrodzenia zasadniczego brutto (bez premii, prowizji i honorariów zmiennych) wynosi kilkanaście tys. zł. Najwyższa jest dla account directorów - 14 tys. zł.

Digital media managerowie zarabiają średnio 12 tys. zł, media managerowie - 11 tys. zł, broadcast producenci i senior strategy plannerzy - po 11,54 tys. zł, senior art directorzy - 11,43 tys. zł, a senior copywriterzy - 11,22 tys. zł.

Z drugiej strony media asystenci dostają tylko 3 tys. zł, a account asystenci - 4,41 tys. zł.


400 zł za godzinę dla dyrektorów

Najwyższe stawki godzinowe, 400 zł, są dla stanowisk client director, dyrektor kreatywny i client service director.

PR manager inkasuje średnio 247 zł za godzinę, copywriter - 200 zł, a senior designer - 300 zł.

Kobiety słabiej wynagradzane, jest ich mniej na najwyższych stanowiskach

Wśród pracowników branży reklamowej przeważają kobiety, w niektórych obszarach stanowią nawet 75 proc. zatrudnionych osób. Jednocześnie zarabiają wyraźnie mniej od mężczyzn zajmujących takie same stanowiska.

Wskaźnik equel pay, oznaczający średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach, wynosi -9 proc. Natomiast według wskaźnika gender pay gap, który przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu, kobiety w sektorze reklamowym zarabiają przeciętnie 19 proc. mniej niż mężczyźni.

W przypadku osób na najwyższych stanowiskach managerskich mężczyźni stanowią 56 proc., a na stanowiskach starszych ekspertów - 54 proc. Za to na wyższym i średnim poziomie managerskim przewaga kobiet wynosi od 6 do 21 proc.

SAR zaznaczył, że wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej w Polsce (19 proc.), a nieco niższy niż dla branży mediów (20 proc.).

Rekompensaty za covidowe obniżki, co czwarta firma bez podwyżek

W ub.r. spora część firm marketingowych czasowo obniżyła wynagrodzenia w związku ze spowolnieniem gospodarczym, niektóre chciałby skorzystać z dopłat do pensji w ramach tarczy antykryzysowej, których warunkiem było zmniejszenie wynagrodzeń o 20 proc.

Według badania SAR połowa firm, które zdecydowały się na taki ruch, już zrekompensowała to pracownikom, lub planuje wypłacić rekompensatę w br.

Natomiast całkowite koszty wynagrodzeń w branży (z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia) mają wzrosnąć w br. o 5 proc. W sporym stopniu wynika to ze ograniczenie do wybranych stanowisk zakresu stosowania 50 proc. ulgi podatkowej w umowach o dzieło oraz wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ponad jedna czwarta firm planuje, że ich budżety płacowe będą niższe niż w ub.r.

Tegoroczne badanie zostało objęło dane o wynagrodzeniach 5328 pracowników z 75 firm i marek.

W tabelach z pensjami miesięcznymi zaprezentowano wartości przeciętnych przedziałów rynkowych wynagrodzeń (rynkowa mediana oraz pierwszy i trzeci kwartyl), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne.

W kontekście danych płacowych – mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again