Poland

Pandemia: Rekordy zakażeń na świecie i w Europie

Po raz pierwszy od pocz¹tku pandemii SARS-CoV-2 w Europie potwierdzono w ci¹gu doby ponad 200 tysiêcy nowych przypadków zaka¿eñ. To niemal po³owa wszystkich potwierdzonych infekcji na œwiecie.

Na œwiecie, wed³ug danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia, potwierdzono dziœ rekordowy dobowy wzrost zaka¿eñ - 445 419 przypadków.

Poprzedni rekord pad³ zaledwie wczoraj - koronawirusa wykryto u 423 819 osób.

Dziœ tak¿e zmar³o najwiêcej chorych na Covid-19 - 6512 osób. Wczoraj choroba spowodowa³a œmieræ 6424 pacjentów.

Czytaj tak¿e:

Epidemia w Europie. Najlepsza sytuacja w Norwegii i w Estonii

Pi¹tek jest te¿ dramatycznym dniem dla Europy. W ci¹gu ostatniej doby na Starym Kontynencie potwierdzono ponad 200 tysiêcy nowych infekcji.

Oznacza to, ¿e prawie po³owa stwierdzonych dziœ na œwiecie zaka¿eñ zosta³a wykryta w krajach europejskich.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola