Poland

Pamięć o II Wojnie Światowej uwiera Rosję

Wraz ze wznowieniem przygotowa do parady zwycistwa w Moskwie wrciy dyskusje o odpowiedzialnoci za wojn.

Na terytorium Rosji nie powinno obowizywa potpienie paktu Ribbentrop-Mootow, zaproponowa deputowany Dumy Aleksiej urawlew.

Projekt odpowiedniej ustawy zoy ju w parlamencie. Ma ona form anulowania postanowienia z 1989 roku sowieckiego jeszcze Zjazdu Deputowanych Ludowych, ktry dokona prawnej i politycznej oceny sowiecko-niemieckiej umowy o nieagresji z 1939 roku".

W wczesnym dokumencie potpiono tajny protok paktu, w ktrym obaj dyktatorzy rozdzielili strefy wpyww". Zjazd uzna dokument za od pocztku nie majcy mocy prawnej" ze wzgldu na to, e nie wyraa woli sowieckiego narodu, ktry nie ponosi za to odpowiedzialnoci".

Nie odpowiada on zasadom historycznej sprawiedliwoci (...). Protok nie przewidywa zmian granic innych krajw w jakikolwiek sposb, w tym militarnie" wyjani inicjator sw niezgod z uchwa Zjazdu Deputowanych w komentarzu do projektu. Uchwaa tworzya te iluzj legitymizacji wyjcia z ZSRS republik nadbatyckich, ktre jakoby znalazy si w jego skadzie nie ze swojej woli" doda.

Potpienie triumfu

Ostre, rosyjskie wypowiedzi o historii i genezie drugiej wojny wiatowej cichy tu przed nadejciem pandemii koronawirusa w Europie. Sygna do bardziej kompromisowego podejcia w tej sprawie da jeszcze w marcu prezydent Wadimir Putin. My potpilimy tajne protokoy Mootowa i Ribbentropa powiedzia w wywiadzie telewizyjnym.

Tu po nim wystpi jeden z jego najbliszych wsppracownikw, byy minister obrony, a obecnie czonek kremlowskiej Rady Bezpieczestwa Siergiej Iwanow. Trzeba przyzna, e podpisaniu tego dokumentu (...) towarzyszyy sporne momenty przyzna.

Latem ubiegego roku w trakcie gwatownej polemiki przy okazji 80. rocznicy podpisania paktu i wybuchu wojny ten sam Iwanow twierdzi, e pakt jest osigniciem sowieckiej dyplomacji, z ktrego naley by dumnym". Wtrowa wczesnemu ministrowi kultury Wadimirowi Miedinskiemu, ktry porozumienie stalinowsko-hitlerowskie nazwa dyplomatycznym triumfem ZSRS". Obaj politycy stoj na czele konkurencyjnych stowarzysze zajmujcych si histori i prbujcych wpywa na polityk historyczn Rosji.

Na paszczynie historycznej trwa wojna ideologiczna (Rosji z Europ przyp. red.). Zjazd Deputowanych Ludowych potpi pakt, ale to przeszo. Teraz pozycja przywdcw Rosji jest zupenie inna: pakt jest usprawiedliwiany, usprawiedliwiane s wszystkie dziaania Stalina przed wojn i na jej pocztku wyjani dziennikarz i historyk Nikoaj Swanidze.

Ale paktu nie da si usprawiedliwi: ani etycznie, ani politycznie, ani historycznie doda.

Z pocztkiem marca wydawao si, e rosyjskie wadze doszy do podobnego wniosku. Z dwch antagonistw, ktrzy prbowali wpywa w tej sprawie na prezydenta Putina, Siergiej Iwanow zagodzi swe wypowiedzi, a byy minister kultury przesta si pojawia publicznie.

Specjalne prawa

Wraz ze zmniejszaniem si niebezpieczestwa Covid-19 Kreml powrci do pomysu przeprowadzenia ogromnej parady wojskowej przeniesiono j z Dnia Zwycistwa 9 maja na 24 czerwca.

Zagodzenie oficjalnego tonu Kremla w sprawach historii podporzdkowane jest prbie przeprowadzenia tej imprezy z rozmachem. Putin bowiem cay czas twierdzi, e moralnym obowizkiem przywdcw krajw byej koalicji antyhitlerowskiej" jest udzia w niej. Ale dotychczas sw obecno na trybunie potwierdzili tylko przywdcy Modawii, Osetii Poudniowej i Abchazji (dwie ostatnie s uznawane prawie tylko przez Moskw).

Dla Putina to jest moliwo pokazania wszystkim, e wada wielkim imperium, ktre niegdy ju uratowao wiat i na tej podstawie posiada dzisiaj jakie osobne miejsce w sprawach midzynarodowych. Std i ch zachowania w nienaruszonym stanie wszystkich stalinowskim mitw o Wielkiej Wojnie Ojczynianej tumaczy publicysta Aleksandr Golc znaczenie parady dla Kremla.

Politycy z drugiego rzdu

urawlew nie tylko zaproponowa anulowanie potpienia paktu, ale te przedstawi w projekcie dug list kar dla osb obciajcych ZSRS odpowiedzialnoci za rozptanie wojny lub zaprzeczajcych jego gwnej roli w zwycistwie". To bardzo interesujce sformuowanie. Uwaa, e ZSRS odegra gwn rol w rozgromieniu na przykad Japonii, moe chyba tylko skrajny idiota zdziwi si jeden z komentatorw.

Jednak urawlew znany jest z niecodziennych inicjatyw. Wczeniej proponowa, by prezydent nada obywatelstwo wszystkim Rosjanom mieszkajcym za granic. To sposb wpywania na inne pastwa wyjania.

Deputowany zwizany jest z grup nacjonalistycznych politykw, ktrzy w ostatnim czasie zaczli traci wpywy. Wrd nich jest szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin (bdcy na cenzurowanym z powodu kolejnych poraek koncernu) oraz byy doradca prezydenta Siergiej Gaziew (teoretyk anonimowej wojny" i wykorzystywania ludnoci cywilnej przez wojsko). Moliwe, e caa grupa postanowia si przypomnie.

Football news:

Zinedine Zidane: if the referee gives a penalty, it means it is a penalty
Lizard on the criticism of VAR: In Real life, they don't pay attention to conversations outside the team
Real need to score 5 points in 3 rounds to win La Liga
Gasperini about the 1/4 final of the Champions League: the Match with Juventus is an imitation of the games with PSG
Courtois played 18 dry games in the La Liga season. Real's record is one game away
Real Madrid won the 8th victory in a row and does not miss 5 matches
There was hardly any contact, and even outside the penalty area. Ex-member of Barca's Board of Directors about real's penalty