Poland

Owsiak: Przeprosiny Lichockiej nie są przeprosinami

Polityka

tv.rp.pl

- Niedorzecznoci jest przekazywanie 2 mld, miliarda czy jakiejkolwiek innej kwoty na telewizj publiczn, ktra powinna mie uregulowany system wspierania mwi Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.

"Rzeczpospolita": Uwaa pan, e istnieje realna szansa, aby paska proba skierowana do Joanny Lichockiej o rezygnacj z mandatu posa zostaa speniona?

Znam polskie realia i zdaj sobie spraw, jak to si skoczy. Jednak co wane, informacja o tym licie miaa ogromny odbir. Pokazaem Polakom, e zrobiem co konkretnego, e trzeba podejmowa decyzje, jeeli nie zgadzamy si z pewnymi standardami. Sowa i gesty, jakie pojawiaj si w parlamencie, zaniaj jego powag i standardy. Gest pani Lichockiej nie by pierwszy. To wszystko odbywa si na zasadzie: stao si, jest szum przez chwil, a potem pojawia si nowe wydarzenie. Czy licz na pozytywn odpowied? Licz na odpowied w ogle. To nie jest mj pierwszy list, wysyaem takie listy do Ministrw Zdrowia, odpowied zawsze przychodzia. Licz, e i tym razem odpowied bdzie. Jaka? Zobaczymy. List zosta pozytywnie odebrany i wiele osb obejrzao film, na ktrym wida jak go wysyaem.

Pose Lichocka przeprosia za swoje zachowanie, to za mao?

Nie, nie zrobia tego, to nie s przeprosiny. Wiem jak wygldaj przeprosiny publiczne. Sam mam takie na swoim koncie, po tym jak wypowiedziaem pewne sowa na temat seksu w stron posanki Pawowicz. Nie miaem adnych oporw, eby nastpnego dnia publicznie powiedzie: przepraszam. Jeeli komu si to nie podobao, to osobicie przepraszam pani Pawowicz. Przeprosiny posanki Lichockiej nie s przeprosinami publicznymi, ale zwiz formuk, ktra w aden sposb nie wyczerpaa tego zdarzenia. To jest za mao, tam zostao pokazane f**k off. W przypadku pose Lichockiej to byo pokazanie gestu, ktry by przygotowany, to nie bya sytuacja przypadkowa. To nie byy przeprosiny i powiedzenie le zrobiam. adne zachowanie pani pose po tej sytuacji nie wskazywao na to, eby istotnie prbowaa t sytuacj wyjani. Podczas gorcej dyskusji dotyczcej tego, na co powinny zosta przeznaczone te 2 mld z, ten gest nabra niesamowitego znaczenia.

Bardziej urazi pana gest posanki Lichockiej czy to, e 2 mld zamiast na onkologi jak proponowa Senat zostay przekazane na TVP?

Niedorzecznoci jest przekazywanie 2 mld, miliarda czy jakiejkolwiek innej kwoty na telewizj publiczn, ktra powinna mie uregulowany system wspierania. To powinno by zaplanowane, powinno by w budecie. Ja w odrnieniu od wielu obywateli pac za telewizj, dlatego czsto publicznie pytaem prezesa Kurskiego, czy on paci za telewizj. Pac, by mc na ten temat mwi. Budet TVP nie by zaplanowany, jeeli jest plan to naley si go trzyma. Budety telewizji komercyjnych maj okrelone ramy. Z jednym z nadawcw prowadzimy WOP, tam jest dokadnie powiedziane ile czasu antenowego mamy i ani sekundy wicej, poniewa telewizje komercyjne wiedza co mog da, co mog zrobi. Mam poczucie, e TVP jest dzisiaj ad hoc, a powinnimy mie nad tym kontrol. Nikt nie zapyta TVP na co te pienidze zostan wydane. Telewizja ma wietny sprzt, jest znakomicie wyposaona, ma kilkanacie orodkw w caej Polsce, to s wielkie budynki i maj swoje programy. Zatem na co TVP potrzebuje tych 2 mld z?

Pena wersja rozmowy w czwartkowej Rzeczpospolitej i na stronie rp.pl.