Poland

Owsiak oficjalnie występuje o odwołanie Lichockiej

Pismo zostao take zoone w biurze podawczym Prawa i Sprawiedliwoci, zaadresowane bezporednio do Jarosawa Kaczyskiego.

- Nadalimy pismu drog urzdow. Czekamy dwa tygodnie i mamy nadziej, e doczekamy si odpowiedzi - powiedzia Owsiak.

Pismo twrcy WOP dotyczy gestu, jaki wykonaa posanka PiS Joanna Lichocka, jednoczenie czonkini Rady Mediw Narodowych, podczas debaty dotyczcej przekazania rekordowej dotacji w wys. 1,95 mld z na rzecz mediw publicznych.

Opozycja chciaa, by te pienidze zostay przekazane na leczenie onkologiczne.

Wniosek opozycji przepad, pienidze trafia do TVP i Polskiego Radia.

We wpisie na Fb tu po gosowaniu Owsiak pisa m.in: "Fundacja WOP przez 27 lat wydaa na sprzt medyczny miliard sto dwadziecia sze milionw zotych. To nieco ponad poowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysice urzdze medycznych, sucych ratowaniu ycia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret".

"Tymczasem posanka Joanna Lichocka pokazuje f**k off nam, Polakom. I niech nie p***doli, e pocieraa nos. Foty pokazuj wyranie, jaki to gest.

To tak douje, tak gnoi, to tak dobitnie mi pokazuje, e jestem zero, e nie mam tu nic do gadania Jestem drug, trzeci, a moe czwart kategori obywatela Do czego ju doszo w publicznej debacie?" - pisa emocjonalnie Jerzy Owsiak.