Poland

Oto kolejny bezpieczny osiedlowy reaktor jądrowy, który zasili 1000 domów

Osiedlowe reaktory jądrowe mogłyby rozwiązać problemy ze swobodnym dostępie do energii w najróżniejszych częściach świata, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury energetycznej, i obniżyć jej cenę.

Paliwo z odpadów nuklearnych na każdym podwórku, co złego może się stać? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Podobnie jak choćby mobilne radioizotopowe generatory termoelektryczne (zasilające choćby sondy kosmiczne, czy rosyjskie odległe latarnie morskie czy boje nawigacyjne) - są zasadniczo bezpieczne do czasu jak znajdują się w nienaruszonych osłonach.

Z tą uwagą że w rosyjskim wypadku osłony były naruszane zarówno poprzez zaniedbania... jak i złomiarzy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

O ile cała instalacja, przy odpowiedniej opiece i konserwacji nie stanowi żadnego zagrożenia, to paliwo jądrowe dalej jest śmiertelnie niebezpiecznym paliwem jądrowym, a ponowne użycie odpadów radioaktywnych nie czyni ich nagle ekologicznych i drzewka-frendly - to dalej odpady radioaktywne.

Choćby tutaj ciekawa historia:


http://promieniowanie.blogspot.com/2018/06/porzucone-generatory-radioizotopowe-w.html

źródło: Przechwytywanie.PNG