Poland

Oświadczenie rzecznika prasowego Dowództwa WOT do publikacji onet.pl

pokaż komentarz

Manipulacja:
Cyt. za Onet.pl: „Grot w trakcie podpisywania kontraktu nie miał badań kwalifikacyjnych, które dopuszczałyby go do użytkowania w armii”
Jaka jest prawda?:
Karabinek GROT przeszedł wszystkie wymagane badania kwalifikacyjne, zanim pierwsze jego egzemplarze opuściły FB. Warunkowały to zapisy umowy podpisanej podczas targów MSPO w 2017 roku zgodnie, z którą przyjęcie sprzętu przez Siły Zbrojne było warunkowane zakończeniem badań kwalifikacyjnych przed realizacją dostaw. Badania kwalifikacyjne zakończyły się w listopadzie 2017 r. Pierwsze dostawy karabinka miały miejsce w grudniu 2017 r. Ponadto dokonano też oceny zgodności wyrobów przeznaczenia na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieprawda:


Decyzję o wprowadzeniu Grota na uzbrojenie wojska podpisał nie szef Sztabu Generalnego WP, który rozkazem zatwierdza nowe uzbrojenie, lecz dopiero 17 maja 2018 r. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (…).
Jaka jest prawda?
Zgodnie z Dec 444/MON z dnia 30 grudnia 2013 r. Szef Sztabu Generalnego WP uprawniony jest do wprowadzania do Sił Zbrojnych sprzętu w przypadku, gdy wprowadzenie sprzętu pociąga za sobą konieczność dokonania w Siłach Zbrojnych zmian etatowych. Natomiast w przypadku karabinka GROT taka potrzeba nie zachodziła i zgodnie z ww decyzją karabinek został wprowadzony poleceniem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Nieprawda:


Cyt: „Mieliśmy strzelania podczas których z każdego z pięciu karabinków wyleciał regulator gazowy (…). W trakcie testów żołnierze GROM-u odkryli też m.in. problemy z zamkami, które się rozpadały, kurkami, które się zrywały, czy mocowaniem pasów, które same się wypinały, a potem był problem z ich wpięciem”.
Jaka jest prawda?:
W raporcie po zakończonych testach poznawczych prototypów karabinków realizowanych przez Jednostki Wojsk Specjalnych nie ma żadnych z uwag opisanych w artykule. Należy podkreślić iż, testy poznawcze realizowano na prototypach, które nie uwzględniały wprowadzonych później zmian.

Nieprawda:


„Jednym z najpoważniejszych problemów było przegrzewanie się broni w stopniu, który uniemożliwia korzystanie z niej”
Jaka jest prawda:
W dniu 3 listopada 2017 r. w FB Łucznik przeprowadzono testy porównawcze temperatury łóż karabinków MSBS GROT, HK-416D oraz BERYL podczas strzelania ogniem intensywnym.
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że temperatura łoża karabinka MSBS GROT uzyskana w wyniku intensywnego ognia (daleko wykraczającego poza normy wynikające z przeznaczenia taktycznego broni), nie odbiegała od temperatury łóż innych nowoczesnych karabinków o podobnej konstrukcji. Dla przykładu łoże karabinka MSBS GROT nagrzewało się średnio do temperatury o 10 stopni C niższej niż w wypadku karabinka HK-416D, a w przypadku karabinka BERYL ta różnica była niższa nawet o 50 stopni na korzyść karabinka GROT. Powyższe jest podparte wynikami badań, w których brali udział eksperci FB Łucznik oraz WAT. Przebieg porównania udokumentowany został materiałem filmowym.

Manipulacja:


Cyt. „z GROTa wypadają regulator gazowy oraz tłok broni”
Jaka jest prawda:
Wypadanie regulatora gazowego może być spowodowane następstwem przypadkowego lub niewłaściwego ustawienia regulatora w położenie poza zakres roboczy . Do tej pory w ramach reklamacji przypadki utraty regulatora gazowego dotyczyły 0,44% karabinków. Problem ten został już rozwiązany poprzez zastosowanie zmian konstrukcyjnych wdrożonych w wersji A2 karabinka, tj. wydłużone łoże (przełącznik zespołu regulatora gazowego został zabezpieczy przed przypadkowym przestawieniem). W przypadku wersji A1 wkrótce rozpocznie się montaż modyfikacji eliminującej błędy użytkownika broni lub przypadkowego ustawienia regulatora.

Manipulacja:


Wskazanie incydentalnych przykładów uszkodzeń suwadła i wodzika jako informacji uwiarygadniających tezę autora publikacji o wadliwości konstrukcji
Jaka jest prawda:
Przypadki incydentalne. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczyły trzech przypadków w zakresie zespołu suwadła z wkładką oraz dwóch przypadków w zakresie wodzika, co przy ilości eksploatowanej obecnie broni (ponad 40 tys karabinków) stanowi 0,0125%

Football news:

President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned
Lucescu about Dynamo Kyiv in the 1/8 finals of the Europa League: If they had said this in the summer, no one would have believed it