Poland

Ostatni dzień na przesłanie nowego pliku JPK_VAT za październik br.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory składali odrębnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz informację JPK_VAT, w rozliczeniu za październik po raz pierwszy wysyłają jeden dokument elektroniczny, zawierający zarówno ewidencję, jak i deklarację VAT. W przypadku rozliczenia miesięcznego chodzi o JPK_V7M, a kwartalnego - JPK_V7K.

Zgodnie z informacjami MF, podatnicy mogą skorzystać z formularza interaktywnego lub z webowej wersji aplikacji e-mikrofirma. Narzędzia wraz z instrukcjami ich obsługi są dostępne na stronie podatki.gov.pl w części dedykowanej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu. Przygotowano tam zakładkę „JPK_VAT z deklaracją”, gdzie są dostępne materiały i informacje związane z nowym rozwiązaniem, w tym m.in. wzory przykładowo wypełnionych nowych struktur JPK_V7M i JPK_7K.

Dostępna jest także broszura informacyjna w języku polskim i angielskim, która zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia pliku, a także zestaw najczęściej zgłaszanych przez podatników pytań wraz z odpowiedziami. Tam też są bezpłatne narzędzia do wygenerowania i wysłania pliku.

Pytania natury technicznej, związane między innymi z obsługą darmowych narzędzi, podatnicy – tak jak dotychczas – mogą zgłaszać na dedykowany adres pomocy informatycznej: [email protected]

Wsparcie zapewnia też podatnikom Krajowa Informacja Skarbowa - można dzwonić na infolinię KIS lub kontaktować się z konsultantem na czacie. Przedsiębiorca może się również zwrócić o pomoc do swojego urzędu skarbowego, dzwoniąc lub pisząc do koordynatora JPK_VAT (dane kontaktowe są dostępne na stronach urzędów skarbowych).

Oto kody GTU

Oznaczenia GTU z 13 grup towarów i usług wrażliwych należy umieszczać w części ewidencyjnej JKP_V7 - dla każdej faktury z osobna. Przy wyborze odpowiedniego kodu warto opierać się na regulacjach takich jak: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, Nomenklatura Scalona, ustawa o VAT czy ustawa o podatku akcyzowym.

Oto wykaz wszystkich 13 oznaczeń GTU:

GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich,

GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,

GTU_03 – dostawy oleju opałowego i pozostałych olejów,

GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,

GTU_05 – dostawy odpadów – tylko te określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,

GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,

GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,

GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,

GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Jakie oznaczenia dla transakcji JPK_VAT

Wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT to nie tylko nowe oznaczania towarów i usług, ale też rodzaju przeprowadzonej przy tej okazji transakcji. W tym celu wprowadzono nowe symbole:

TP – transakcja z podmiotami powiązanymi,

SW – sprzedaż wysyłkowa,

FP – faktura do paragonu,

RO – transakcje dotyczące m.in. raportu fiskalnego,

WEW – transakcje dotyczące dokumentu wewnętrznego opodatkowania,

MPP – mechanizm podzielonej płatności,

TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,

MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,

B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,

B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,

B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Football news:

El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros