Poland

Orban szuka sobie miejsca w PE. "Rozmawiałem z Polakami"

Viktor Orban

AFP

Wêgierska partia rz¹dz¹ca, Fidesz i Europejska Partia Ludowa "w praktyce rozsta³y siê" a Fidesz rozmawia obecnie z ró¿nymi si³ami politycznymi szukaj¹c sobie nowej frakcji w Parlamencie Europejskim - powiedzia³ premier Wêgier, Viktor Orban, w rozmowie z wêgierskim radiem.

- Nie jest tajemnic¹, ¿e mamy plany na stole - doda³.

Orban mówi³, ¿e w czasie tych rozmów "podobnie myœl¹cy ludzie" rozmawiali o "wspó³pracy pañstw narodowych zamiast budowy europejskiego imperium".

PiS, polityczny sojusznik Orbana w Europie, nale¿y w PE do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Liga Salviniego jest z kolei cz³onkiem frakcji To¿samoœæ i Demokracja.

Football news:

Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot