Poland

Operacja zaćmy bez refundacji

Nie ma podstaw prawnych do bezporedniego zwrotu pacjentce czci opat za zabieg okulistyczny.

Pacjentka, ktr lekarz publicznej przychodni skierowa na obuoczn operacj zamy, wystpia do Narodowego Funduszu Zdrowia o zrefundowanie kosztw zabiegu okulistycznego do kwoty refundowanej, ktra w 2019 r. wynosia 4 650 z dla obojga oczu. Operacje miay by przeprowadzone w Polsce, w prywatnym orodku leczenia zamy, ktry nie ma umowy z NFZ.

Dyrektor Oddziau Wojewdzkiego NFZ i nastpnie prezes NFZ odmwili wszczcia postpowania w tej sprawie. Wyjanili, e powodem odmowy by brak podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia dania w trybie administracyjnym. Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych w adnym przepisie nie daje podstawy prawnej do zwrotu wiadczeniobiorcy caoci lub czci poniesionych opat za koszty wiadcze zdrowotnych wykonanych w Polsce. Nie przewiduje take prawa do dania zwrotu kosztw opieki zdrowotnej udzielonej poza jej systemem. W granicach ustawy nie mieci si wic rwnie koszt zabiegu okulistycznego wykonanego prywatnie stwierdzi prezes NFZ. Wystpowa z takim daniem mog zreszt wycznie wiadczeniodawcy, nawet gdy nie zawarli umowy z NFZ. Dotyczy to sytuacji nagych, w ktrych pomocy udziela podmiot niemajcy umowy z NFZ. Skada on wwczas wniosek o refundacj jej kosztw wraz z rachunkiem i pisemnym przedstawieniem okolicznoci, ktre uzasadniaj sfinansowanie wiadczenia ze rodkw publicznych.

W skardze do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie pacjentka poinformowaa, e jest ju po zabiegu usunicia zamy z jednego oka. Przesaa take kserokopie karty leczenia szpitalnego oraz faktur VAT wystawion przez prywatny orodek. W opinii skarcej roszczenia s uzasadnione; wynikaj wprost z konstytucji i umw midzynarodowych podpisanych przez Polsk.

Sd uzna jednak, e NFZ ma racj, i oddali skarg. Zgodzi si ze stanowiskiem Funduszu, e ustawa o wiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze rodkw publicznych nie daje podstawy prawnej do orzekania o bezporednim zwrocie wiadczeniobiorcy opat za wiadczenie zdrowotne wykonane w Polsce. Nie przyznaje rwnie osobom ubezpieczonym prawa do dania zwrotu rodkw poniesionych na opiek zdrowotn poza jej systemem. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 1077/20

Football news:

Bartomeu about VAR: In the match against Real Madrid, a non-existent penalty was awarded. We need fair football
Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all
Spider-man is a Barcelona fan. Tom Holland photographed in a Catalan t-shirt
Neymar made the world team of 5 players. There is no goalkeeper in it
Zidane on Barca's reaction after Classico: Real Madrid are focused on their goals. I don't mind talking
Pep on winning the Champions League: I will try. I have already answered this question 250 times