Poland

Olympique Marsylia: To my zdecydujemy o przyszłości Milika

Prezydent Olympique Marsylia, Pablo Longoria poinformowa³, ¿e to jego klub zdecyduje o przysz³oœci Arkadiusza Milika po zakoñczeniu sezonu z wyj¹tkiem sytuacji, w której Milika chcia³oby ponownie sprowadziæ Napoli - czytamy w Onecie.

Milik zagra³ dotychczas w trzech meczach Olympique Marsylia, w których zdoby³ dwa gole (jednego z karnego) - przypomina Onet.

Do Marsylii Milik jest wypo¿yczony z Napoli do 30 czerwca 2022 roku, ju¿ teraz spekuluje siê jednak, ¿e sprowadzeniem Polaka zainteresowane s¹ Inter Mediolan, AS Roma, Fiorentina a tak¿e Juventus Turyn, z którym Milik chcia³ porozumieæ siê ju¿ przed sezonem 2020/2021, ale wówczas temat transferu upad³.

W³oskie media pisz¹, ¿e Milik móg³by odejœæ z Marsylii za 12 mln euro.

Jednak Longoria przekonuje, ¿e "Marsylia ma ca³kowit¹ kontrolê nad przysz³oœci¹ napastnika, to na pewno". - Jedyn¹ dru¿yn¹, która mo¿e pochwaliæ siê pierwszeñstwem jest Napoli - zaznacza.

- Innymi s³owy, do nas bêdzie nale¿a³ wybór czy sprzedaæ i komu - zapewni³ Longoria w rozmowie z RMC Sport.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us