Poland

Ograniczenie produkcji plastiku okiem branży kosmetycznej

materiay prasowe

Cho ograniczenie produkcji plastiku jest potrzebne, wbrew obiegowej opinii inne rodzaje opakowa, jak szko, tektura czy metal, nie wpywaj korzystnie na rodowisko.

Ich wytworzenie, transport i ostatecznie recykling generuj znacznie wicej gazw cieplarnianych ni te same procesy dla tworzyw sztucznych.

Dlatego z tworzyw naley korzysta, ale mdrze!

Pierwsze wyzwanie to zmniejszanie gramatury opakowa. Dziki cigym badaniom, butelki o mniejszej wadze zachowuj dokadnie t sam funkcjonalno, co ich pierwowzory.

Istotn kwesti jest stosowanie w zakadzie produkcyjnym obiegu zamknitego i wykorzystywanie w produkcji materiau PIR (Post Industrial Recycling recykling odpadw poprodukcyjnych, red.).

Natomiast plastiku, ktry ju trafi na rynek, naley w miar moliwoci ponownie uy, na przykad w butelkach z tworzyw r-PET i r-HDPE. Te pierwsze wykorzystywane s gwnie do napojw i kosmetykw, te drugie do przechowywania pynnych rodkw czystoci czy olejw.

Zbierany selektywnie materia jest przetwarzany, a odzyskany surowiec dodaje si do czystego tworzywa jako materia PCR (Post Consumer Recycling) i ponownie wykorzystuje w produkcji.

Producenci s zobligowani, by materia po odzysku mia takie same lub bardzo zblione parametry do czystego tworzywa zarwno chemiczne, mechaniczne, jak i mikrobiologiczne.

W pewnym stopniu zapewnia to atest producenta tworzywa, ale oczywiste jest, e naley przeprowadzi badania potwierdzajce zgodno waciwoci danej butelki z dodatkiem PCR z zaoeniami dla czystego tworzywa.

W MPS International przeprowadzamy badania migracji globalnej i specyficznej, potwierdzajce bezpieczestwo materiau dla produktu kosmetycznego oraz przeprowadzamy testy kompatybilnoci na tym materiale.

Dzisiaj pracujemy nad tym, aby zwikszy ilo r-PET w produkcji. Obecnie wyzwaniem jest wprowadzenie r-HDPE do wyrobw kosmetycznych. Wynika to z faktu ograniczonej dostpnoci tego tworzywa z odpowiednimi certyfikatami.

Rynek tworzyw do produkcji opakowa kosmetycznych oferuje take materia pozyskiwany z etanolu z trzciny cukrowej. Tomateria odnawialny, alternatywa dla polietylenu petrochemicznego. Jego produkcja istotnie przyczynia si do ograniczenia emisji dwutlenku wgla do atmosfery.

Stosujemy ten materia od piciu lat na rynku skandynawskim. Ostatnio zauwaamy te coraz wiksze zainteresowanie ze strony polskich wacicieli marek kosmetycznych.

Jednak dla brany kosmetycznej najwaniejsze jest wprowadzenie jasnych zasad odzysku tworzywa z rynku. Tylko prawidowo prowadzona selektywna zbirka spowoduje, e wicej tworzywa wrci do ponownego wykorzystania.

- Wanda Stypukowska, prezes MPS International, prezes Polskiego Zwizku Przemysu Kosmetycznego

Football news:

Jaka defeated Arsenal and Leicester did not create anything except the goal. We will try to take points from Manchester United
Pirlo about 1:1 with Verona: Juve do not need a slap in the face to Wake up and play intensely
Everton and Liverpool in the top 2 at the end of the round in the Premier League for the first time in 27 years
Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more