Poland

OBWE oceniła wybory prezydenckie w Polsce

Fotorzepa/Jerzy Dudek

Problemy z korespondencyjnym gosowaniem i wnoszeniem protestw, nienawistna retoryka, niejawno budetowa i luki w prawie, ktre trzeba zmieni tak procedur wyboru prezydenta RP ocenia Organizacja Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie.

W raporcie dotyczcym wyborw prezydenckich w Polsce, Misja OBWE opisaa ich przebieg i przedstawia rekomendacje. Ze wzgldu na wybuch pandemii, niezbdne byo wprowadzenie odpowiednich rozwiza w Kodeksie wyborczym, ktre Misja ocenia jako poprawne z formalnego punktu widzenia. Problematyczna okazaa si kampania wyborcza i jej finansowanie, a take gosowanie korespondencyjne i wnoszenie protestw wyborczych.

OBWE podkrela polaryzacj i tendencyjno mediw przy kampanii. Szczegln uwag zwrcono na misj mediw publicznych, ktre s obowizane do rzetelnego informowania obywateli z zachowaniem pluralizmu, czego zabrako przy ostatnich wyborach. Oceniono, e TVP nie zapewniao bezstronnych i prawdziwych informacji, faworyzujc jednego z kandydatw. Swoich obowizkw nie zrealizowaa te Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ktra nie podja w tej sprawie interwencji. Stronniczo mediw spowodowaa odmow przez kandydatw uczestnictwa w debatach, pozbawiajc wyborcw moliwoci zapoznania si z ich programami i podjcia samodzielnej decyzji. W zwizku z tym, Misja rekomenduje wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisw regulujcych przypadki nierwnego traktowania kandydatw, ktre uznaje za nieprawidowe wydatkowanie rodkw publicznych. Zaleca te nowelizacj istniejcych regulacji dotyczcych gwarancji niezalenoci mediw publicznych i KRRiT tak, by byy efektywne.

Z raportu wynika, e kampania wyborcza czsto zawieraa przekazy nietolerancyjne, homofobiczne, ksenofobiczne i antysemickie. Zaobserwowano te wzrost grb wobec dziennikarzy, dlatego, wedug OBWE, konieczne jest wprowadzenie przepisw, ktre regulowayby kwesti mowy nienawici" zgodnie z midzynarodowymi standardami, a take obligoway wadze do wstrzymywania si od uywania jzyka, ktry mgby takie zachowania wywoa. Szczegln uwag zwraca si na istot doprowadzenia do niezalenoci mediw publicznych. W tym celu Organizacja wskazuje na konieczno powstania niezalenego ciaa, ktre rozstrzygaoby skargi wykraczajce poza kwestie finansowe. Oprcz tego, wadze mediw publicznych powinny by wybierane w trybie konkursowym.

Misj zaniepokoi brak jasno zdefiniowanych procedur dotyczcych protestw wyborczych.

Sd Najwyszy nie rozpatrzy skarg wpywajcych po pierwszej turze, a w drugim terminie czas na skadanie ich zosta znacznie skrcony wskutek zmiany Kodeksu wyborczego, co sprawio, e instytucja bya nieefektywna, ograniczajc obywatelom moliwo sygnalizowania nieprawidowoci. Z raportu wynika te, e niezbdne jest wprowadzenie regulacji dotyczcych przejrzystoci finansowej kampanii - obecne przepisy w tym zakresie pozwalaj tylko na kontrol ex post, pozbawiajc obywateli realnego wgldu w budet. Zaleca si utworzenie instrumentw prawnych i administracyjnych, ktre nadzoroway i rozstrzygayby wtpliwoci w tym zakresie.

OBWE podkrela, e nawet w nadzwyczajnych sytuacjach, jakiekolwiek zmiany w prawie wymagaj otwartej debaty publicznej, czego zabrako w przypadku czerwcowej zmiany Kodeksu wyborczego. Ponadto, wskazano na problem zbyt krtkich terminw na dostarczenie i odesanie pakietw wyborczych szczeglnie w przypadku gosujcych za granic. Organizacj niepokoi fakt pozbawienia wielu obywateli prawa wyborczego, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia standardw midzynarodowych i dotychczasowych rekomendacji.

Football news:

Salzburg coach Marsh: Atletico are no different from Lokomotiv in their style of play. The difference in the level of players
Bartomeu and his Directors can resign tomorrow if the vote of no confidence is not postponed
Luka Modric: would Exchange the Golden ball for Croatia winning the world Cup
We've taken apart Bale's Golf skills with the pros. It seems that Gareth trains 15 hours a week
Alli was not included in Tottenham's bid for the match against Burnley, although he is not injured
ISCO: Zidane changes me in the 50-60th minute or even at half-time, and releases me in the 80th
Pirlo on Ronaldo's optimal position: Start from the left inside and move to the center. He can play alongside Morata or Dybala