Poland

Obowiązują od 5 marca 2021 r.

• niektóre przepisy ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspieraj¹cych rozwój mieszkalnictwa (DzU z 4 stycznia 2021 r., poz. 11)

• rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2021 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegó³owych warunków wykonywania rybo³ówstwa komercyjnego (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 310)

• rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pomlewo (PLH220092) (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 311)

• rozporz¹dzenie ministra klimatu i œrodowiska z 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna D³u¿nicy (PLH220081) (DzU z 18 lutego 2021 r., poz. 313)

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals