logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Obowiązują od 12 listopada 2019 r.

- art. 5 pkt 59 oraz pkt 60 lit. a, b i d ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektrych ustaw w celu zwikszenia udziau obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektrych organw publicznych (DzU z 16 stycznia 2018 r., poz. 130)

- rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rodkowego Wieprza (PLH060005) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2053)

- rozporzdzenie ministra rodowiska z 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina towni (PLH060040) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2054)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz wiadectwa speniania wymaga zdrowotnych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2057)

- rozporzdzenie ministra rodowiska z 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarole (PLH060028) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2058)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania do zakadw opiekuczo-leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2060)

- rozporzdzenie ministra infrastruktury z 4 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga w zakresie odlegoci i warunkw dopuszczajcych usytuowanie drzew i krzeww, elementw ochrony akustycznej i wykonywania robt ziemnych w ssiedztwie linii kolejowej, a take sposobu urzdzania i utrzymywania zason odnienych oraz pasw przeciwpoarowych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2061)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytuu specjalisty przez farmaceutw (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2062)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze pielgnacyjnych i opiekuczych w ramach opieki dugoterminowej (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2064)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie standardw jakoci dla medycznych laboratoriw diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2065)

Themes
ICO