Poland

Obowiązują od 12 listopada 2019 r.

- art. 5 pkt 59 oraz pkt 60 lit. a, b i d ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektrych ustaw w celu zwikszenia udziau obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektrych organw publicznych (DzU z 16 stycznia 2018 r., poz. 130)

- rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina rodkowego Wieprza (PLH060005) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2053)

- rozporzdzenie ministra rodowiska z 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina towni (PLH060040) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2054)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzorw wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz wiadectwa speniania wymaga zdrowotnych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2057)

- rozporzdzenie ministra rodowiska z 20 wrzenia 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zarole (PLH060028) (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2058)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kierowania do zakadw opiekuczo-leczniczych i pielgnacyjno-opiekuczych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2060)

- rozporzdzenie ministra infrastruktury z 4 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymaga w zakresie odlegoci i warunkw dopuszczajcych usytuowanie drzew i krzeww, elementw ochrony akustycznej i wykonywania robt ziemnych w ssiedztwie linii kolejowej, a take sposobu urzdzania i utrzymywania zason odnienych oraz pasw przeciwpoarowych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2061)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytuu specjalisty przez farmaceutw (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2062)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze pielgnacyjnych i opiekuczych w ramach opieki dugoterminowej (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2064)

- rozporzdzenie ministra zdrowia z 11 padziernika 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie standardw jakoci dla medycznych laboratoriw diagnostycznych i mikrobiologicznych (DzU z 28 padziernika 2019 r., poz. 2065)

Football news:

Barcelona will lose 100 million euros due to the coronavirus. The club expected to make 200 million euros in profit
Police have opened a case against Ronaldo's 10-year-old son. He was self-driving a jet ski (The Sun)
Lampard on the cancellation of city's ban: I Never hoped that an extra team would get into the Champions League
Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies