Poland

Obligacje na wypadek epidemii. Ale Chiny nie skorzystają

AFP

Trzy lata temu Bank wiatowy wyemitowa obligacje w celu zebrania funduszy, ktre mogyby by wykorzystane na pomoc krajom w walce z epidemiami. Wedug banku sytuacja z koronawirusem w Chinach nie jest jednak na tyle powana, aby uruchomi te rodki.

Bank wiatowy zdecydowa si na emisj tzw. obligacji pandemicznych w odpowiedzi na wybuch epidemii wirusa Ebola z 2014 r., ktry zabi 11 tys. osb w Afryce Zachodniej i poza ni. Instytucja wyemitowaa w 2017 r. dwie transze obligacji, ktre s wysoko oprocentowane, a kapita moe zosta uyty na powstrzymanie kolejnej epidemii. Z pierwszej transzy, w ramach ktrej obligacje s oprocentowane na 8 proc., bank pozyska 225 mln USD. Z drugiej oprocentowanej na 13 proc. pozyska 95 mln euro. Obligacje te zapadaj 15 lipca tego roku.

Dlaczego wic Bank wiatowy nie udzieli wsparcia Chinom, ktre zmagaj si z koronawirusem? Aby finansowanie mogo zosta udzielone, epidemia musi spenia kryteria uwzgldniajce m.in. liczb zgonw, czas trwania, szybko rozprzestrzeniania si choroby i liczb dotknitych ni krajw. Konkretne czynniki umoliwiajce wypat rodkw zostay wybrane w cisej wsppracy ze wiatow Organizacj Zdrowia i nikt nie mg przewidzie, e inne epidemie bd zachowywa si inaczej stwierdzi cytowany przez CNN business rzecznik Banku wiatowego.

W przypadku koronawirusa rodki z obligacji pandemicznych zostan uruchomione, jeli co najmniej 12 tygodni po wybuchu epidemii liczba potwierdzonych przypadkw wci bdzie rosa, a wirus zabije co najmniej 20 osb poza Chinami twierdzi Scott Lothian, meneder inwestycyjny w firmie Baillie Gifford, ktra posiada pakiet obligacji pandemicznych. Obecnie liczba zgonw wynosi 1669, z czego cztery odnotowano poza granicami Chin.

Pomoc finansowa na walk z koronawirusem moe wynie 196 mln USD i bdzie wypacana partiami w zalenoci od liczby zgonw i zasigu geograficznego. Przynajmniej 250 zgonw w co najmniej dwch krajach doprowadzioby do wypaty kolejnych 56 mln USD.