Poland

Nowy JPK_VAT – dużo zmian, nowe kary

FIRMA Prawo i podatki

Nowy JPK_VAT. Rozliczenia VAT bd automatycznie weryfikowane, bez koniecznoci angaowania podatnika. rdo: Adobe Stock

Od 1 padziernika 2020 r. zaczyna obowizywa nowa wersja pliku JPK_VAT. Oprcz uatwie dla podatnikw, w postaci likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K, ustawodawca wprowadzi te szereg nowych obowizkw. Zakres zmian i nowych zada jest szeroki.

Za okres od 1 padziernika 2020 r. podatnicy nie bd musieli skada deklaracji VAT-7 i VAT-7K, tylko now rozszerzon wersj pliku JPK_VAT. Ustawodawca okrela, e wprowadzone zmiany zmniejsz obowizki informacyjne dla podatnikw podatku VAT, poniewa wszyscy podatnicy bd skada jeden dokument bez dodatkowych, do tej pory wymaganych zacznikw. Podatnicy bd mogli poegna si z zacznikami VAT- ZZ (wniosek o zwrot podatku), VAT-ZD (informacja o skorzystaniu z ulgi na ze dugi), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku). Zaczniki s tylko z pozoru likwidowane, poniewa w nowej wersji pliku JPK_VAT, zawarte bd informacj o nich.

Resort finansw jako korzy nowych rozwiza podaje rwnie ograniczenie liczby postpowa i kontroli podatkowych oraz skrcenie czasu wykonywania czynnoci kontrolnych. Ponadto, rozliczenia VAT, bd automatycznie weryfikowane, bez koniecznoci angaowania podatnika. Warto pamita, e ten automatyzm ma zastosowanie tylko w sytuacjach gdy wszystko w rozliczeniach si zgadza. W razie znalezienia nieprawidowoci lub transakcji budzcych wtpliwoci podatnik bdzie oczywicie musia si zaangaowa. Plik JPK_V7M (miesiczny) i JPK_V7K (kwartalny), bdzie si skada z dwch struktur logicznych:

Plik bdzie zawiera rwnie dodatkowe dane potrzebne do analizy poprawnoci przesanych informacji.

Nowe obowizki zwizane z kodami GTU

Nowy format plikw JPK_VAT wprowadza dodatkowe oznaczenie w szczeglnoci dla transakcji wraliwych oraz naraonych na oszustwa podatkowe.

Podatnicy bd zobowizani oznacza transakcje sprzeday jednym z kodw GTU. Jest to oznaczenie grupowa towarw i usug. Oznaczenie te, bdzie dotyczyo sprzeday majcej miejsce po 30 wrzenia 2020 r. Przedsibiorcy mog napotka trudnoci w weryfikacji sprzedawanych towarw i usug, pod katem przynalenoci do grup GTU, ktre zawieraj m.in.:

Struktura pliku JPK_VAT umoliwia zastosowanie kilku kodw GTU do jednej faktury sprzeday. Oznaczenie GTU nie dotycz zbiorczych informacji o sprzeday ewidencjonowanej przy uyciu kasy rejestrujcej. Sprzeda towarw oraz wiadczenie usug, ktrych nie wymieniono w katalogu GTU, pozostaj bez oznaczenia.

Dodatkowe oznaczenia spowoduj konieczno zaangaowania duych nakadw pracy u podatnikw, przy przyporzdkowaniu sprzedawanych towarw i usug, do grup GTU. Nowy obowizek moe by problematyczny, poniewa definicje zawarte w rozporzdzeniu ministra finansw, inwestycji i rozwoju z 15 padziernika 2019 r. w sprawie szczegowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarw i usug, zawieraj odniesienia do szeregu innych ustaw i przepisw, w szczeglnoci: Polskiej Klasyfikacji Wyrobw i Usug, Nomenklatury Scalonej, ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy o podatku od towarw i usug, ze szczeglnym uwzgldnieniem za. 15, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych. Waciwe przyporzdkowanie towarw i usug do waciwej grupy jest procesem pracochonnym i czasochonnym.

W rejestrze sprzeday nie tylko kody GTU

Dodatkowo transakcje naley oznaczy w zakresie rodzaju transakcji. Podatnik ma do wyboru oznaczenia m.in. dotyczce transakcji z podmiotami powizanymi, sprzeday wysykowej z terenu kraju, wiadczenia usug turystyki opodatkowanej na zasadach mary, transakcji objtych obowizkiem mechanizmu podzielonej patnoci. Kolejnym obowizkiem bdzie rwnie oznaczenie dowodw sprzeday: dokument zbiorczy wewntrzny zawierajcy sprzeda z kas rejestrujcych, dokument wewntrzny, faktur wystawionych do paragonu.

Nie zapomniano o ewidencji zakupw

Przy sporzdzaniu ewidencji zakupw na podatnika rwnie czekaj zmiany i nowe obowizki. Od 1 padziernika 2020 r., naley oznacza transakcje dotyczce podatku naliczone z tytuu importu usug oraz mechanizm podzielonej patnoci. Ponadto, podatnik, bdzie zobowizany oznacza specjalnymi kodami dowody nabycia: faktury VAT RR, dokument wewntrzny, faktury wystawione przez podatnika bdcego dostawc lub usugodawc, ktry wybra metod kasow rozlicze okrelon w art. 21 ustawy o podatku od towarw i usug.

Bdy w pliku JPK_VAT moliwe kary

Przewidziane s surowe kary, w sytuacji braku poprawnych oznacze transakcji w przesanym pliku. W sytuacji gdy podatnik przele plik, ktry bdzie zawiera bdy uniemoliwiajce lub utrudniajce przeprowadzenie weryfikacji poprawnoci przesanych danych, jest naraony na otrzymanie kary w wysokoci 500 z, za kady bd w pliku. Kary mona unikn w sytuacjach:

Pomimo moliwoci uniknicia kary przez podatnika nie zmniejsza to liczby nowych obowizkw i duego prawdopodobiestwa pomyek w oznaczeniach.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi