Poland

Niepełnoletni ze wsparciem rodzica w sądzie

Za rozpowszechnianie pornografii z nieletnim bdzie surowsza kara do trzech lat wizienia.

Oskaronemu, ktry nie ukoczy 18 lat, bdzie mg na sali sdowej towarzyszy rodzic lub inna penoletnia osoba. Jeli nie bdzie zgody sdu na ich obecno, w to miejsce bdzie mg si pojawi kurator spoeczny. To jedna ze zmian procedury karnej, jakie chce wprowadzi Ministerstwo Sprawiedliwoci. Projekt trafi ju do Rzdowego Centrum Legislacji. Powd zmiany? Konieczno dostosowania polskich przepisw do unijnej dyrektywy 2016/800 wsprawie gwarancji procesowych dla dzieci bdcych podejrzanymi lub oskaronymi wpostpowaniu karnym.

Zmieniony ma zosta take art. 299 kpk. Zgodnie z propozycj podczas czynnoci zudziaem podejrzanego, ktry nie ukoczy 18 lat, wpostpowaniu przygotowawczym bdzie moga by te obecna osoba przez niego wskazana ale bdzie musia si na to zgodzi organ prowadzcy postpowanie.

Co o takich gwarancjach dla dzieci i modziey myl prawnicy?

Adwokat Marta Trawczyska z Kancelarii Gajewski, Trawczyska i Wsplnicy mwi, e w takich sprawach wierzy w rozsdek sdu. A to oznacza, e jeli na sali rozpraw pojawi si bezradny mody czowiek, to rzeczywicie w obecnoci np. rodzica czy innej przychylnej mu osoby poczuje si pewniej.

S jednak sytuacje, kiedy taki oskarony moe nie chcie opowiada przy rodzicu o okolicznociach popenienia przestpstwa zauwaa adwokat.

Adwokat Pawe Ignatjew zKancelarii Janowski, Porcki, Dbrowska, Ignatjew ocenia, e wszelkie podwyszanie gwarancji ochrony dla modych ludzi s krokiem w dobrym kierunku.

Osobicie poszedbym jeszcze dalej mwi Rzeczpospolitej". Pomylabym o wprowadzeniu obowizkowego obrocy dla takiej osoby wyjania. I przyznaje, e ma wiadomo, i taka obrona kosztowaaby pastwo. Ale wwczas ochrona byaby pena podkrela.

W noweli MS proponuje take zaostrzenie odpowiedzialnoci za dwa czyny. Chodzi o art. 202 kk paragraf 4b. Po zmianie ma on brzmie: Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treci pornograficzne przedstawiajce wytworzony albo przetworzony wizerunek maoletniego uczestniczcego w czynnoci seksualnej podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3" (dzi zagroenie wynosi maksymalnie 2 lata).

Druga ze zmian dotyczy art.264 kk. Proponuje si wnim, aby kara od 6 miesicy do omiu lat wizienia grozia take tym, ktrzy organizuj innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy innego pastwa, jeeli obowizek cigania takiego czynu wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit Polsk umowy midzynarodowej. Kolejna ze zmian dotyczy kodeksu karnego wykonawczego. W nim autorzy chc zapisa, e tymczasowo aresztowani powinni by rozmieszczani w areszcie ledczym tak, by zapobiega ich wzajemnej demoralizacji. W szczeglnoci naley oddziela niekaranych od uprzednio odbywajcych kar wizienia oraz modocianych od dorosych.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Football news:

Jaka defeated Arsenal and Leicester did not create anything except the goal. We will try to take points from Manchester United
Pirlo about 1:1 with Verona: Juve do not need a slap in the face to Wake up and play intensely
Everton and Liverpool in the top 2 at the end of the round in the Premier League for the first time in 27 years
Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more