Poland

Niemcy: Trzecia doba z ponad 400 zgonami chorych na COVID

Ludzie w maskach na ulicy w Berlinie

AFP

W Niemczech w ci¹gu ostatniej doby wykryto 23 449 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Zmar³o 432 chorych na COVID-19 - co oznacza, ¿e od trzech dni z rzêdu liczba zgonów chorych na COVID-19 w Niemczech przekracza 400.

W Niemczech od pocz¹tku epidemii wykryto 1 130 237 zaka¿eñ koronawirusem. Zmar³o 18 034 chorych na COVID-19.

2 grudnia Niemcy zanotowa³y dobowy rekord liczby zgonów chorych na COVID-19 - wówczas Instytut Roberta Kocha informowa³ o 487 zgonach zaka¿onych. Dzieñ póŸniej liczba zgonów zaka¿onych wynios³a 479.

23 449 zaka¿eñ wykrytych w ci¹gu ostatniej doby to drugi najwiêkszy dobowy wzrost liczby zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech od pocz¹tku epidemii.

Football news:

Udinese sign Fernando Llorente, Cutrone and sell Lasagna to Verona for 10 million euros
Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham