Poland

Niemcy będą baczniej przyglądać się mutacjom koronawirusa

Jens Spahn

AFP

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn oœwiadczy³, ¿e Niemcy rozszerz¹ monitorowanie wariantów koronawirusa SARS-CoV-2 pojawiaj¹cych siê w kraju w zwi¹zku z obawami, ¿e niektóre mutacje mog¹ rozprzestrzeniaæ siê szybciej lub wywo³ywaæ ostrzejszy przebieg COVID-19.

Spahn w rozmowie z dziennikarzami oœwiadczy³, ¿e laboratoria w Niemczech maj¹ analizowaæ genom koronawirusa SARS-CoV-2 w przypadku 5 proc. pozytywnych testów na COVID-19 lub 10 proc. - jeœli liczba zaka¿eñ zacznie spadaæ.

W³adze Niemiec wyra¿aj¹ zaniepokojenie sytuacj¹ epidemiczn¹ w Wielkiej Brytanii i Irlandii, która w ostatnich tygodniach gwa³townie siê pogorszy³a, co wi¹¿e siê z pojawieniem siê nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7