Poland

Niemcy: Armin Laschet nowym szefem CDU

Delegaci na zjazd CDU wybrali nowego przewodnicz¹cego partii. Jest nim premier Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii Armin Laschet. Wybór nowego lidera chadeków rozstrzygniêto w drugiej turze.

Armin Laschet wygra³ w drugiej turze z by³ym szefem frakcji chadeków Friedrichem Merzem, którego wspierali politycy konserwatywnego skrzyd³a CDU. 59-letni Armin Laschet, który uzyska³ 521 g³osów delegatów, uchodzi za kontynuatora umiarkowanego kursu Angeli Merkel.

Premier Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii posiada wielki doœwiadczenie kierownicze. Od 2012 roku by³ jednym z wiceprzewodnicz¹cych CDU. W wyœcigu o fotel szefa partii Konrada Adenauera i Helmuta Kohla wyst¹pi³ wraz z ministrem zdrowia Jensem Spahnem, który ma zostaæ jego zastêpc¹.

Wybór nowego lidera CDU nie przes¹dza jeszcze losu kandydatury na kanclerza w nadchodz¹cych wyborach parlamentarnych. Popularnoœci w sonda¿ach nie traci premier Bawarii Markus Söder.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before