Poland

Nie żyje minister obrony Kolumbii. Miał COVID-19

Carlos Holmes Trujillo

AFP

W wieku 69 lat zmar³ minister obrony Kolumbii Carlos Holmes Trujillo. 12 stycznia u polityka potwierdzono zaka¿enie koronawirusem SARS-CoV-2. Od tygodnia przebywa³ na oddziale intensywnej terapii i by³ pod³¹czony do respiratora

- Jego œmieræ wype³nia mnie bólem - powiedzia³ prezydent Ivan Duque. - Kolumbia straci³a jednego ze swoich najlepszych ludzi - podkreœli³.

Zanim Trujillo zosta³ ministrem obrony, koordynowa³ miêdzy innymi dzia³ania wojskowe i policyjne zwi¹zane z walk¹ z handlem narkotykami czy nielegalnymi grupami zbrojnymi. By³ prawnikiem, politykiem i dyplomat¹, którego kariera trwa³a ponad 30 lat.

W Kolumbii potwierdzono dotychczas ponad 2 miliony zaka¿eñ koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmar³o blisko 52 tys. osób.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7