Poland

Nie jest tak źle, jak by mogło być

Analizy Rzeczpospolitej

Gdy inni mieli lockdown, na rozpocztych wczeniej budowach prace trway w najlepsze, jakby firmy chciay nie tylko skoczy to, co zaczy, ale te pokaza, e pandemia ich nie dosiga.

Wpewnym stopniu tak jest, bo budownictwo ma si zdecydowanie lepiej ni inne sektory transport, handel czy liczne usugi, wtym m.in. turystyka. Sprzyjaj mu due, infrastrukturalne inwestycje publiczne. Jak rozwinie si sytuacja na rynku mieszkaniowym, trudno dzi jednoznacznie stwierdzi, co te nie jest z wiadomoci wobecnych warunkach. Zkolei wbudownictwie komercyjnym zjednej strony jest sabiej zbiurowcami, ale rozwj brany e-commerce nakrca popyt na obiekty magazynowe. Jednoznacznie zego scenariusza mona si spodziewa wprzypadku inwestycji samorzdowych.

Wnaszych analizach ibazach wida pewne pogorszenie sytuacji brany budowlanej. Zrealizowanego cyklicznie dla BIG InfoMonitor badania wrd mikro-, maych irednich firm wida, e posiadanie nalenoci przeterminowanych oponad 60 dni deklaruje obecnie niemal co czwarte przedsibiorstwo. Cho to wci duo lepiej ni wtransporcie czy przemyle, jest jednak nieco gorzej ni na pocztku roku, gdy na tego typu kopoty skaryo si zaledwie 14 proc. firm. Specyfika tej brany sprawia, e funkcjonuje ona wsilnej sieci wzajemnych powiza, wic dunikami przedsibiorstw budowlanych czsto s inne firmy zbrany. Dane zbaz Rejestru Dunikw BIG InfoMonitor oraz BIK potwierdzaj pewne niewielkie pogorszenie jakoci rozlicze zobowiza przez przedsibiorstwa budowlane. Wokresie pandemii przyrost zalegoci obciajcych sektor budowlany zacz dorwnywa zmianom notowanym wrd wszystkich firm, podczas gdy do koca Ikw. br. przeterminowanych zobowiza przybywao tu wolniej. Na koniec lipca zalegoci budownictwa wobec kontrahentw ibankw (raty kredytw niespacane przez min. 30 dni na kwot co najmniej 500 z) wyniosy 5,23 mld z ibyo to o3,5 proc. wicej ni po Ikwartale, przy zmianie zalegoci ogu firm o3,1 proc. Samo rozpowszechnienie niesolidnych patnikw wbrany jest jednak nadal nisze ni wcaej gospodarce. Odsetek firm budowlanych opniajcych rozliczenia zfirmami ibankami utrzymuje si na poziomie 5,6 proc. firm (aktywnych, zawieszonych izamknitych), awcaej gospodarce wlipcu byo to 6 proc. Wzrost zalegoci przy jednoczesnym braku zmian niesolidnych patnikw oznacza, e wykona przelewu ispaci raty kredytu na czas nie daj rady przede wszystkim ci, ktrzy problemy mieli ju wczeniej.

Znaszych obserwacji wynika, e na poziom zalegoci budownictwa wnajwikszym stopniu ma wpyw dobra koniunktura na rynku budowlanym. Zleceniodawcy s wtakich warunkach najbardziej zmotywowani do terminowej zapaty zobawy, e le potraktowany wykonawca zejdzie zplacu budowy. Ajednoczenie firmy budowlane nie s zmuszone walczy okontrakty za wszelk cen.

Rzeczpospolita

Wnajbliszym czasie mona jednak spodziewa si pogorszenia pynnoci maych irednich firm, ktre by utrzyma si na rynku, bd obnia ceny. Dlatego warto bra przykad zinnych sektorw, np. zhandlu iusug, gdzie szok spowodowany przez pandemi iogromny spadek popytu spotgoway determinacj, aby dba ospyw nalenoci, sprawdza zleceniodawcw iich ponagla, gdy nie pac.

- Sawomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor

Football news:

Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot
Pierre-Emerick Aubameyang: Africa deserves better, deserves justice
Adrian on van Dijk's injury: Pickford had almost no chance to block the shot-only to cause an injury. You can't make such tackles